Kohderyhmät

Hankkeen toimintaan liittyvät vahvasti monialaiseen yhteistyöverkostoon ja yhteiskehittämiseen osallistuvat henkilöt, joita ovat:

  • Asunnottomuutta tai asunnottomuuden uhkaa kokeneet kokemusasiantuntijat
  • Muiden kuin osatoteuttajakuntien työntekijät sekä järjestötoimijat 

Hankkeen kohderyhmänä ovat myös muut kunnat ja kuntatoimijat sekä alan järjestöt, jotka hyötyvät hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista ja voivat hyödyntää niitä omassa toiminnassaan. Lisäksi hyödynsaajia ovat kansallisella tasolla eri ministeriöt ja asiantuntijaorganisaatiot sekä kansainvälisellä tasolla eurooppalaiset alan toimijat.

Vaikutuksena asunnottomuuden vähentyminen

Hankkeen toiminnan vaikutuksilla vähennetään asunnottomuutta. Toiminnan vaikutukset ulottuvat välillisesti seuraaviin kohderyhmiin:

  • huono-osaisten asunnottomien ryhmä, jonka asunnottomuus uhkaa uusiutua
  • henkilöt, jotka uhkaavat joutua asunnottomiksi tai ovat juuri joutuneet asunnottomiksi

Kohderyhmään kuuluvat mm.

  • päihde- ja mielenterveysasiakkaat ja -kuntoutujat sekä vapautuvat vangit
  • asunnottomana olevat tai asunnottomuuden uhkaamat nuoret
  • lastensuojelun jälkihuollossa olevat nuoret
  • asumisessaan, toimeentulossa ja vuokranmaksussaan vaikeita ongelmia kohtaava osa aikuisväestöstä
  • asunnottomina olevat tai asunnottomuuden uhkaamat maahanmuuttajat ja oleskeluluvan saaneet turvapaikanhakijat

On tärkeää huomioida, että todellisuudessa nämä ryhmät ovat päällekkäisiä ja todellisuudessa monet eri huono-osaisuuteen liittyvät tekijät kasautuvat samoille henkilöille.

Julkaistu 6.6.2016 klo 20.35, päivitetty 5.7.2017 klo 9.28