Avustukset ja korvaukset

Vuonna 2022 ARA myöntää kahta eri korvausta asumisneuvontatoimintaan: asumisneuvonta-avustusta sekä asumisneuvontakorvausta. Asumisneuvonta-avustusta on myönnetty jo vuodesta 2009. Asumisneuvontakorvausta on myönnetty vuoden 2022 alusta.

Asumisneuvonta-avustus

Valtion asuntorahastosta myönnettiin avustusta asumisneuvontatoimintaan vuonna 2022. Asumisneuvonta-avustusta on myönnetty vuodesta 2009 lähtien, vuoden 2022 avustuksen hakuaika on umpeutunut. Avustus kattaa vain valtion tukemat vuokra-asunnot (ns. ARA-vuokra-asunnot). Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa.

Asumisneuvontatoiminnan avustuksia on myönnetty asumisneuvontatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa. Avustusta on myönnetty ensisijaisesti vuonna 2021 jo käynnissä olleille hankkeille, joilla asumisneuvonnan käynnistämishanke jatkui vuonna 2022. Vuonna 2022 ARA myönsi yhteensä 900 000 euroa avustusta asumisneuvontatoimintaan. Avustuksen määrä oli enintään 60 % kustannuksista.

Lisätietoa asumisneuvonta-avustuksesta: Siirry avustuksen verkkosivulle

Asumisneuvontakorvaus

Asumisneuvonnan uutta korvausta myönnetään asumisneuvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen vuonna 2022. Korvausta myönnetään vain kunnille ja korvaus koskee kaikkia kuntalaisia.

Vuoden 2022 alusta alkaen kunnat voivat saada ARAlta korvausta asumisneuvonnan ja siihen liittyvän talousneuvonnan kehittämiseen ja laajentamiseen. Asumisneuvonnan hyödyt halutaan ulottaa kaikille kuntalaisille, siis myös yksityisissä vuokra-asunnoissa ja omistusasunnoissa asuville. Tavoitteena on vuokravelkojen, asumisen häiriöiden ja häätöjen vähentäminen sekä asumisen jatkumisen turvaaminen. Korvauksen määrä on enintään 60%.

Lisätietoa asumisneuvontakorvauksesta: Siirry avustuksen verkkosivulle

Julkaistu 13.4.2022 klo 15.46, päivitetty 2.5.2022 klo 13.59