Asuinalueiden kehittämisohjelmaan kuuluvat investointiavustukset

Asuinalueiden kehittämisohjelman 2013–2015 tarkoituksena on elinvoiman edistäminen ja segregaation ehkäiseminen. ARA myöntää vuodelle 2015 määräaikaisia avustuksia asuinalueiden elinvoiman edistämiseksi sekä segregaation ehkäisemiseksi enintään 8 000 000 euroa. Tästä 4 000 000 euroa on tarkoitettu kasvukeskuskaupungeille kasvua edistäviin toimenpiteisiin (investointiavustus).

Avustusta voivat hakea vain Asuinalueiden kehittämisohjelmassa 2013–2015 mukana olevat kasvukeskuskaupungit. Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti ohjelmassa mukana oleville asuinalueille. Resurssien puitteissa sitä voidaan myöntää myös muille kasvukeskuskaupunkien asuinalueille. Tällöin etusijalla ovat Lähiöohjelmassa 2008–2011 mukana olleet alueet, ja toissijaisesti muut alueet. Jos kaupunki hakee avustusta Asuinalueiden kehittämisohjelman 2013–2015 ulkopuoliselle asuinalueelle, on hakemuksessa tuotava selkeästi esiin, millä asuinalueella kyseinen toimenpide sijaitsee, ja miten se tukee ohjelman tavoitteita asuinalueiden elinvoiman lisäämisestä ja segregaation ehkäisystä.

Avustettavat toimenpiteet

Avustus on tarkoitettu kasvukeskuskaupungeille alueiden yhteisöllisyyttä ja elinvoimaa vahvistavien tilojen rakentamiseen ja korjaamiseen. Tältä osin myönnettävän avustuksen määrä arvioidaan suhteessa hankekokonaisuuteen sekä muihin hankehakemuksiin.

Kaupungit voivat saada avustusta mm. alla oleviin esimerkkikohteisiin:

  • Viheralueiden ja puistojen, leikkipuistojen, piha-alueiden, skeittiparkkien, senioripuistojen, luontopolkujen sekä istutusten rakentamis-, korjaus- ja parannustoimenpiteet.
  • Valaistusten parantaminen, ulkokalusteet sekä esteettömyyskorjaukset piha-alueisiin, katuihin ja polkuihin
  • Kevyenliikenteen väylien rakentaminen ja kunnostaminen.
    • Avustusta ei myönnetä muihin liikenneinfrastruktuurihankkeisiin. 
  • Asukkaiden yhteistilat.
  • Päiväkotien ja koulujen tilojen kehittäminen niiltä osin, kun ne tulevat asukkaiden monitoimikäyttöön (jyvitettävä).
    • Avustusta ei myönnetä muihin koulujen tai päiväkotien perusparannuksiin.
  • Täydennysrakentamisen mahdollistavat toimet, kuten esirakentaminen.

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeesta on laadittu suunnitelma.

Hakeminen

Avustuksen hakuaika on 1.12.2014–12.1.2015. Hakemukset on toimitettava ARAan viimeistään maanantaina 12.1.2015, klo 16.15. Avustusta haetaan lomakkeella ARA 57b.

Hakemukset lähetetään ARAn kirjaamoon sähköpostitse kirjaamo.ara(at)ara.fi tai osoitteella:

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA)
PL 30,
15141 Lahti

ARA tekee avustusta koskevat päätökset mahdollisimman pian hakemukset saatuaan.

Avustusten maksaminen

Avustus maksetaan toteutuneiden ja hyväksyttyjen kustannusten perusteella. Vuoden 2015 rahasta myönnettävällä investointiavustuksella voidaan kattaa vuosien 2015–2016 kuluja kuitenkin niin, että maksatusta toteutuneiden kustannusten perusteella on haettava 30.9.2016 mennessä.

 

LOMAKKEET

Julkaistu 22.5.2015 klo 12.00, päivitetty 22.5.2015 klo 15.22