Tiede, taide ja teknologia asuinalueen kehittämisessä

Hanke käsittelee teknologian hyödyntämistä ja roolia eriytyvien asuinalueiden kehittämisessä. Tutkimuksen päähuomio on sijaintipohjaisen tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksissa edistää asukkaiden osallistumista heidän oman asuinalueensa kehittämiseen.

Kokemuksia ja kehittämisehdotuksia Pansion ja Pernon kaupunginosista

Hankkeessa tieto- ja viestintätekniikan käyttöä tutkitaan tilakokemuksien jakamisen ja asuinalueen kehittämisen välineenä. Tieto- ja viestintätekniikan avulla kerätään tietoa asukkaiden asuinalueeseen liittyvistä kokemuksista ja kehittämisehdotuksista. Tavoitteena on, että tekniikkaa hyödyntämällä saadusta asukaslähtöisestä tiedosta kootaan alueen julkisten tilojen vaihtoehtoisia kehityskulkuja, joita tuodaan asukkaiden ja suunnittelijoiden nähtäväksi mediateknologian ja esittävän taiteen avulla.

Tutkimuksen kohdealueena on Turussa sijaitseva Pansion ja Pernon kaupunginosien muodostama asuinalue. Alue on yksi Turun kaupungin Asuinalueiden kehittämisohjelman hankkeeseen valitsemista kaupunginosista.

Toteutus

Hanke on Turun yliopiston maantieteen osaston vuosille 2013–2015 sijoittuva tutkimushanke. ja sen toteutus etenee vaiheittain alkaen syksystä 2013. Lokakuussa 2013 toteutettiin tutkimusalueella kyselytutkimus, jossa selvitettiin asukkaiden näkemyksiä osallistumiseen sekä tieto- ja viestintätekniikan käyttöön. Pansion ja Pernon katukuvassa hanke näkyy keväästä 2014 alkaen, kun hankkeeseen liittyvät tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät asukaspilotoinnit käynnistyvät.

 

Julkaistu 11.3.2014 klo 13.58, päivitetty 13.7.2015 klo 10.49