Oma Paja – Nuoret ja sosiaaliset innovaatiot (2014-2015)

Oma Paja -tutkimushanke toteutetaan yhteistyössä aiemmin käynnistyneen Oma Verkko -hankkeen kanssa. Aiemmassa hankkeessa nuoret innostuivat Lumipallo-ryhmissä spontaanisti ideoimaan Tesomalle nuorisokahvilaa ja moottoripajaa, jotka vastaisivat nuorten kaipaamaan työ-, koulutus- ja harrastustoimintaan. Oma Paja -hankkeen tavoitteena on tarttua tähän, ja toimintatutkimuksen keinoin edistää nuorten itse suunnitteleman työpajan ja kahvilan toteuttamista.

Hanke tukee nuorten omaehtoista osallistumista ja sosiaalisten innovaatioiden luomista. Konkreettisena tavoitteena on, että hankkeen aikana toteutetaan pilotti työpajasta tai kahvilasta, ja että hankkeen päättyessä molemmista on olemassa realistinen toteutussuunnitelma ja tarvittavat yhteiskumppanit ovat sitoutuneet niiden toteuttamiseen. Samalla hankkeessa tarkastellaan sitä, miten nuorten omaehtoinen osallistuminen työhön, koulutukseen ja harrastuksiin tähtäävän toiminnan kehittämisessä ja palvelusuunnittelussa toteutuu sekä sitä, millaisia palvelu- ja toimintaratkaisuja on tästä lähtökohdasta mielekästä/ mahdollista tavoitella. Niin kahvilassa kuin moottoripajassakin on alustavasti ajatuksena liudentaa koulutuksen, työelämän ja harrastusten sekä ohjatun ja omaehtoisen toiminnan välistä rajapintaa.

Toteutus vuorovaikutuksessa nuorten kanssa

Hanke perustuu toimintatutkimukseen, jossa keskeistä on rakentaa luottamus nuorten ja tutkijoiden välille sekä käyttää menetelmiä, jotka edistävät nuorten omaa toimijuutta. Moottoripajasta ja nuorisokahvilasta tehty malli perustuu nuorten prosessin aikana tuottamista materiaaleista. Mallin suunnittelussa käytetään erilaisia vuorovaikutteisia menetelmiä. Apuna voidaan käyttää miellekarttojen piirtämistä, pienoismallin rakentamista, valokuvausta, ryhmäkeskusteluja, sekä tutustumiskäyntejä vastaaviin paikkoihin.

Nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia selvitetään osallistuvalla havainnoinnin keinoin, havainnointi kohdistuu niin nuoriin kuin tarvittavaan yhteistyöverkostoonkin sekä sen muodostumiseen. Lisäksi prosessin ja pilottitoiminnan aikana nuoria haastatellaan toiminnan tarpeellisuudesta ja merkityksestä.

Yhteistyökumppanit

Oma Verkko -hankeen tavoin Oma Paja tukee Tampereen kaupungin koordinoiman Oma Tesoma -hankeen toteuttamista, ja tätä laajemmin uusia käytäntöjä nuorisotakuun toteutumiseksi ja ruohonjuuritason innovaatioiden luomiseksi.

Julkaistu 21.2.2014 klo 13.31, päivitetty 21.2.2014 klo 13.31