Lähiön henki – Porin lähiöiden kulttuurisuunnitteluhanke

Ajankohtaista hankkeessa

Lähikuva lähiöstä! – Itä-Porin kulttuurikartoitus ja toimenpidesuunnitelma julkaistu 29.5.2015
Turun yliopiston maisemantutkimus on tehnyt Itä-Porin lähiöiden laajan kulttuurikartoituksen, jossa kerättiin tietoa asukasryhmistä, toiminnasta, ympäristöstä ja tarpeista. Tulosten pohjalta tuotettiin yhdessä asukkaiden, taiteilijayhdistys T.E.H.D.A.S. ry:n ja kaupungin edustajien kanssa toimenpidesuunnitelma lähiöiden kehittämiseksi.
Lue lisää

Lähiön henki – Porin lähiöiden kulttuurisuunnitteluhanke tähtää kulttuurisuunnittelumenetelmän pilotointiin Porin lähiöissä ja jalkauttamiseen hyvänä hallintokäytäntönä. Samalla se tuottaa osallistietoa lähiöistä kaupungin strategiseen suunnitteluun sekä niiden kehittämisen erityistarpeisiin. Kutakin kohdelähiötä tutkitaan omasta näkökulmastaan, mutta läpäisevänä painotuksena ovat lapset, nuoret ja lapsiperheet segregaation ehkäisemisen avaintekijöinä. 

Asukkaat mukaan ympäristönsä ideointiin ja suunnitteluun

Lähiön henki -hankkeessa kokoamme tietoa asuinympäristöistä ja pyrimme nostamaan esiin kehittämistarpeita yhteistyössä asukkaiden kanssa. Keräämme tietoa kaupunkisuunnittelun tarpeisiin, kuten asuinalueiden viihtyisyyden kehittämiseksi. Hankkeessa haastetaan asukkaat mukaan! Meille on tärkeää, että asukkaat osallistuvat ympäristön ideointiin ja suunnitteluun. Toivomme, että yhteisesti luomme viihtyisämpiä lähiöitä! Ajattelemme, että jos ihmiset viihtyvät asuinalueillaan, he ovat myös tekemisissä naapureidensa kanssa ja harrastavat yhdessä. Näin syrjäytyminen vähenee ja yhteisöllisyys lisääntyy. Mieluisa maisema lisää hyvinvointia.

Kohteena Pihlava, Pormestarinluoto ja Itä-Porin lähiökokonaisuus

Lähiön henki -tutkimushankkeen kohdealueet ovat samat kuin Porin kaupungin Kaikkien Pori -kehittämishankkeella:

  • Pihlava,
  • Pormestarinluoto sekä
  • Itä-Porin lähiöiden muodostama kokonaisuus.

Kummankin hankkeen yhteistyötahoina Porissa ovat Porin kaupunginjohto, kaupunkisuunnittelu, koulutoimi, vapaa-aikatoimi ja kulttuuritoimi.

Kaikkien Pori -hankkeen toimenpiteet tähtäävät kaupunginosien hyvinvoinnin, osallistumisen, yhteistyön, viihtyisyyden ja osallistumismahdollisuuksien lisäämiseen. Keskeistä on näiden kaupunginosien kehittäminen osana kaupunkikokonaisuutta. Tarkoituksena on luoda yhteensovittava toiminnallinen konsepti ja toimenpiteiden ohjelmointi sekä toteutus edellä kuvatuilla alueilla. Pyrkimyksenä on tarjota yhteistyölle ja toiminnalle jatkuvuutta, pysyvyyttä ja kasvattaa luottamusta eri osapuolten välisessä toiminnassa.

Toteutus

Lähiön henki -hankkeessa syksyllä 2013 projektitutkija FM Sanna Forsell on aloittanut lasten, nuorten ja lapsiperheiden asuinviihtyisyystutkimukset Väinölässä, Pormestarinluodossa sekä Sampolassa. Projektitutkija YTM Antti Wallin on aloittanut tutkimuksensa Itä-Porin lähiöiden alueellisen eriytymisen ja asuinalueiden sosiaalisen tilan teemoilla.

Hankkeen kesto: 15.6.2013–31.12.2015

Julkaistu 10.3.2014 klo 10.39, päivitetty 29.5.2015 klo 8.39