Lähiökerrostalojen ja -asuntojen muutossuunnittelun mallit (MuutosMallit)

Muutosmallit-hankkeen tavoitteena on kehittää asunto- ja yhdyskuntasuunnittelun ja -tutkimuksen keinoin malleja seuraaviin Asuinalueiden kehittämisohjelmaan hakeneille kaupungeille yhteisiin haasteisiin:

  1. esteettömyyttä tukeva lähiöasuntojen muutossuunnittelu
  2. sosiaalisesti ja toiminnallisesti sekoittunutta asumista tukeva lähiötalojen muutossuunnittelu

Konkreettisena tavoitteena on kerätä laaja tietokanta Asuinalueiden kehittämisohjelmassa mukana olevien lähiöiden asunto- ja korttelirakenteesta sekä kehittää tämän avulla asuntojen ja kerrostalojen muutosten malleja, joita voidaan jatkossa soveltaa näissä ja muissakin lähiöissä. Ylätason tavoitteena on tunnistaa mahdollinen yhteys asuntokannan ominaisuuksien ja segregaation välillä.

Osatutkimuksen 1 tavoitteena on tuottaa konkreettisia suunnitteluesimerkkejä siitä, miten asuntojen esteettömyyttä voidaan eri tasoisin toimenpitein parantaa Asuinalueiden kehittämisohjelmaan valittujen lähiöiden tyypillisissä kerrostaloissa. Osatutkimuksen 2 tavoitteena on tutkia sosiaalisesti ja toiminnallisesti sekoittuneen asumisen mahdollistavaa muutossuunnittelua olemassa olevissa kerrostaloissa perheasumisen, monikulttuurisuuden ja yhteistilojen näkökulmista.

Hankkeen toteuttaja

Hankkeen toteutuksesta vastaa TTY:n Arkkitehtuurin laitoksen Korjausrakentamisen tutkimusryhmä, joka toimii EDGE Arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimuslaboratorion alaisuudessa. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii korjausrakentamisen yliopisto-opettaja Harri Hagan

Osatutkimukset toteutetaan arkkitehtuurin diplomitöinä, joita ohjaavat Arkkitehtuurin laitoksen professorit ja väitöskirjatutkijat.  Diplomitöiden johdannaisina kirjoitetaan tieteelliset artikkelit.

Hanke toteutetaan aikavälillä 1.6.2013 - 30.11.2014

Julkaistu 10.3.2014 klo 12.34, päivitetty 7.4.2014 klo 13.49