Lähiökehittämisen oppimateriaalituotanto (LähiöOppi)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa helppolukuista ja visuaalisesti houkuttelevaa informaatiota lähiöasuinalueiden asuinympäristöjen parantamisen ja rakennusten energiatehokkaan korjaamisen tueksi. Julkaisun kohderyhmänä ovat suunnittelijoiden lisäksi kuntapäättäjät, asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, isännöitsijät ja asukasaktivistit. Julkaisun keskeisiä teemoja ovat teknisen korjaustarpeen tunnistaminen ja korjausmahdollisuudet, energiatehokkuus korjausrakentamisessa, kerrostalojen ulko-oleskelualuiden kehittäminen, asuintilojen esteettömyys, asumisen laatu, asuntojen muuntojoustavuus ja muutossuunnittelu, täydennys- ja lisärakentaminen, rakennusten osapurkaminen ja elementtien kierrätys, lähipalvelut sekä yhteisölliset tilat.

Oppimateriaalin julkaisuformaattia kehitetään hankkeen aikana. Tuloksena voi olla perinteinen painettu julkaisu, internetiin syötetyt konseptikortit tai muu, mahdollisimman laaja-alainen tiedonvälityskanava (YM:n ja ARAn olemassa olevat portaalit). Alustavia neuvotteluja on käyty myös Rakennustietosäätiön / Rakennuskirjan kortistomedian kehittämisestä.

Hankkeen toteutus: 1.9.2013 – 30.6.2015

Julkaistu 10.3.2014 klo 10.39, päivitetty 7.4.2014 klo 13.49