SENER-hankkeen ikäteknologia-raportti valmistunut

Uutinen 19.12.2014 klo 15.11

Senioripalveluinnovaatioiden tutkiminen ja pilotointi eli SENER-hanke on julkaissut raportin ikäteknologiasta kotona asumisen tukena. Raportissa esitetään ikäteknologiakartoituksen keskeiset tulokset, kuvataan tutkimusympäristö sekä kerrotaan laitteiden käyttöönottoon ja käyttöön liittyvistä alustavista kokemuksista.

Tutkimus on edelleen käynnissä ja tutkimushenkilöt jatkavat ikäteknologialaitteiden käyttöä marraskuun 2015 loppuun asti. Tutkimukseen osallistuu 21 henkilöä, joista naisia on 15 ja miehiä 6.  Raportissa esitettävät tutkimustulokset tehtiin haastatteluin ja kyselyin.


Lue lisää raportista: Ikäteknologia kotona asumisen tukena (pdf)