Senioripalveluinnovaatioiden tutkiminen ja pilotointi (SENER)

Hankkeessa tapahtuu

SENER-hankkeen ikäteknologia-raportti valmistunut 19.12.2014
SENER-hanke on julkaissut raportin ikäteknologian käytöstä kotona asumisen tukena. Raportissa esitetään mm. ikäteknologiakartoituksen keskeiset tulokset.
Lue lisää

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella osallistavien senioripalveluiden merkitystä eriytymisen, syrjäytymisen alueellisen imagon, viihtyvyyden ja turvallisuuden näkökulmista. Hankkeessa:

  • Laaditaan 2 selvitystyötä tukemaan Kuopion kaupungin Pihkassa Männistöön -hanketta.
  • Pilotoidaan:
    1. osallistava senioripalvelu 
    2. senioriasumisen turvapalvelu
  • Tutkitaan osallistavien senioripalveluiden vaikutuksia eriytymiseen, syrjäytymiseen, asuinviihtyvyyteen ja turvallisuuteen
  • Tutkitaan kodinohjausjärjestelmien ominaisuuksia ja vaikutuksia senioriasumisen viihtyvyyteen ja turvallisuuteen

Tutkimuskohteina pientalot ja palveluasunnot

Tutkimuskohteiksi valitaan 5-10 pientaloa Männistö-Linnanpelto-Itkonniemi asuinalueilta ja palveluasuinnoiksi saneerattava vanha koulu Männistön asuinalueelta. Kohdealueet sijaitsevat n. 2 kilometrin päässä Kuopion keskustan torilta.

Männistö-Linnanpelto-Itkonniemi kaupunginosien rakennukset ovat pääosin vanhoja, viimeisimmät kerrostalot rakennettiin 1980-luvulla. Alueella asuu huomattavan paljon ikääntyvää väestöä.

Valituissa kohteissa pilotoidaan selvitystöiden pohjalta valittuja kodinohjausjärjestelmiä ja senioripalveluita, jotka tukevat ja parantavat elämisen laatua että pidempään kotona asumista. Pilottien suunnittelu ja toteutus tehdään läheisessä yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Mäntykampuksen rakennuttajien sekä palveluntarjoajien kanssa.

Toteutusaika

Projekti on alkanut vuoden 2013 puolella ja jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka.

Raportit ja muut materiaalit

Julkaistu 11.3.2014 klo 12.23, päivitetty 19.12.2014 klo 15.16