Pihkassa Männistöön -hanke

Esimerkkejä toiminnasta

Mäntykampuksella osallistetaan alueen asukkaita yhteisöllisellä taidehankkeella 27.2.2015
Kuopiossa toteutetaan Mäntykampuksen alueella yhteisöllinen taidehanke, joka osallistaa mm. alueelle muuttavia ikäihmisiä ja alueen muita asukkaita suunnittelemaan omaa ympäristöään.
Lue lisää
Linnanpellon kokemuskahvila videoin 27.6.2014
Hankealueen kokemuskahvilassa kerättiin asukkailta kokemuksellista ympäristötietoa luovin ja osallistumaan innostavin menetelmin.
Lue lisää

Pihkassa Männistöön – hankkeeseen kytkeytyy monia tasoja ja eri kehittämiskokonaisuuksia sekä tutkimushankkeita.

Pihkassa Männistöön -hankkeen tasot

Tutkimushanke

Senioripalveluiden tutkiminen ja innovointi SENER -hankkeessa tutkitaan osallistavien senioripalveluiden merkitystä eriytymisen, syrjäytymisen, alueellisen imagon, viihtyvyyden ja turvallisuuden näkökulmasta.

Mitä hankkeessa tehdään?

Pihkassa Männistöön -hankkeessa käynnistetään alueen kehitys ikäystävälliseksi mallikaupunginosaksi. Männistön asuinalueella tuotetaan uudenlainen palvelukampus, jonka keskeinen painopistealue ovat seniorit, mutta missä kaikenikäiset voivat kohdata, harrastaa ja hakea ennaltaehkäiseviä hyvinvointipalveluita. Tilojen monimuotoisuus, luova uudenlainen käyttö ja palvelutarjonta rohkaisevat yhteisöllisyyteen ja ihmisten kanssakäymistä lisäävien palvelukokonaisuuksien syntymiseen.

Hankkeessa vakiinnutetaan paikallislähtöinen kehittäminen alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden kanssa kumppanuudessa.

Esimerkkejä toiminnasta

 • Kuopion osallisuuskyselystä nousseiden alueen asukkaiden toiveiden tarkastelu ja huomioon ottaminen suunnittelussa.
   
 • Männistön alueen Ikätiimi-toimintaa aktivoidaan ja yhteistyötä lisätään. Ikätiimi-toiminnan tarkoituksena on tuoda esille ikäihmisten elämän ja arjen tukemiseen liittyviä asioita.
   
 • Yhteistyö eri kehittämiskokonaisuuksien ja hankkeiden kanssa.
   
 • Kyläjuhlan kokemuskahvila hankealueella, Linnanpellolla toukokuussa 2014. Asukkailta kerätään kokemuksellista ympäristötietoa luovin ja osallistumaan innostavin menetelmin. (ks. Linnanpellon kokemuskahvila videoin)
   
 • Asukkaiden paikkaan sidottujen henkilökohtaisten näkemyksien kerääminen e-harava-karttapohjaisen kyselytyökalun avulla (syksy 2014).
   
 • Nuoret suunnittelemaan Nuorisotalo Pänärin tulevaisuutta ja toimintaa (syksy 2014)

Tutkimushanke

Senioripalveluinnovaatioiden tutkiminen ja pilotointi (SENER)

Tutkimuksessa tarkastellaan osallistavien senioripalveluiden merkitystä eriytymisen, syrjäytymisen alueellisen imagon, viihtyvyyden ja turvallisuuden näkökulmista. Lue lisää

Julkaistu 13.12.2013 klo 10.53, päivitetty 27.6.2014 klo 10.41