Jyväskylän tutkimushanke

Jyväksylän kaupungin hanketta tukevan tutkimushankkeen toteuttaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES). Tutkimushankkeelle on asetettu kaksi päälinjaa:

1. Kehittävällä arviointitutkimuksella tuetaan Huhtasuon hyvinvointiohjelmaa

Ensimmäisen tavoite on tukea Jyväskylän kaupungin Huhtasuon hyvinvointiohjelmaa kehittävän arviointitutkimuksen menetelmin. Ohjelma on tyypiltään dynaaminen, muuttuva, etenevä ja reagoiva. Lisäksi siihen on ladattu suuria odotuksia. Toteutustapa poikkeaa perinteisestä hallintokulttuurista.

Arvioinnin idea on dokumentoida prosessi ja tunnistaa muutoksen edellytykset, ehdot ja rajat. Erityisesti haetaan sitä, mitä käytännössä tarkoittaa, että eri sektorit toteuttavat tahoillaan osittain samansuuntaisia toimenpiteitä, joita jossain määrin johdetaan verkostomaisesti mutta joita säätelevät tai estävät myös eri siilojen hallinnolliset tai ajattelulliset logiikat.

2. Tuotetaan tietoa huhtasuolaisten hyvinvoinnista

Toisen tavoite on tuottaa kaupungin tarvitsemaa tietopohjaa huhtasuolaisten hyvinvoinnista. Tämä osa on aloitettu kiireellisimmäksi katsotusta päästä eli tekemällä ja analysoimalla ensimmäiset laajat ja kattavat koululaiskyselyt syksyn 2013 aikana. Tulokset ovat olleet hyvinvointiohjelman käytettävissä ja niistä viestitään muita asianosaisia toimijoita talvella 2014.

Kyselykierros toistetaan syksyllä 2015, jolloin voidaan arvioida muutoksen suunta ja voimakkuus. Tässä välissä hankitaan ja analysoidaan muu alueen lapsia ja nuoria koskeva olemassa oleva trenditieto.

Lisäksi tutkitaan mitä on moderni lähiöyhteisöllisyys ja miten sitä voidaan edistää

Välittömien käytännön tavoitteiden lisäksi prosessin aikana kerätyn materiaalin avulla on tarkoitus tuottaa yleisempi ajantasainen käsitys modernista lähiöyhteisöllisyydestä ja siitä, miten sitä on mahdollista edistää usean eri sektorin viranomaistyönä sekä toisaalta vapaan kansalaistoiminnan menetelmin.

Julkaistu 7.3.2014 klo 14.49, päivitetty 11.3.2014 klo 16.36