Hyvinvointia Huhtasuolle

Keskiössä arjessa toimiminen

Huhtasuon asuinalueen kehittämishankkeessa toteutetaan kaupungin hyvinvointiohjelmaa. Hankkeen tavoitteena on edistää huhtasuolaisten hyvinvointia tuomalla alueelle uudenlaisia virikkeitä ja toimintamalleja.

Hankkeessa on mukana laaja joukko alueen asukkaita, kansalaisjärjestöjä sekä julkisen puolen toimijoita. Tarkoituksena on edistää toimijoiden välistä yhteistyötä sekä luoda uusia toimintatapoja Huhtasuolle. Yhteistyötä tehdään laajasti myös muiden alueella toimivien hankkeiden kanssa.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) ja Jyväskylän ammattiopiston (JAO) kanssa. Opiskelijat olivat mukana kesällä 2014 järjestetyssä Huhtasuon kesätapahtumassa, ja jalkautuivat asukkaiden pariin tekemään haastatteluita asumisesta Huhtasuolla.
 

Hankkeen kolme keskeistä teemaa ovat:

 • päihteet
 • liikkumattomuus
 • yksinäisyys

 

Keväällä 2013 Huhtasuolla alueellinen kuntalaisten kansalaisraati kokoontui pohtimaan oman asuinalueensa hyvinvoinnin ylläpitämisen ja edistämisen keinoja. Kansalaisraati antoi Jyväskylän kaupungille yhteisen julkilausuman Huhtasuon alueen kehittämisestä. Kansalaisraadin julkilausuma antoi konkreettisia kehitysideoita Huhtasuolle, ja ideoita on toteutettu hankkeen edetessä.

Mitä on jo tehty?  

Vapaaehtoistoiminnan osalta Huhtasuolla on alkanut vapaaehtoiskampanja, jossa asukkaista koostuva kehittäjäryhmä on miettinyt keinoja, miten Kylätoimistosta saataisiin kehitettyä kaikkia asukkaita palveleva informaatio- ja palvelukeskus. Kampanjan myötä Kylätoimiston toimintaa on saatu tehostettua, ja huhtasuolaiset ovat ottaneet Kylätoimiston käyttöön tehokkaammin. Kylätoimistolla on järjestetty muun muassa miesten ja naisten iltoja, lauluiltoja sekä Elävä kahvila. Näiden erilaisten teemailtojen lisäksi myös joka viikko kokoontuneet ompelupiiri ja keskusteluilta toimivat jatkossakin aktiivisesti.  

Hankkeen tiimoilta alueella on järjestetty asukaskahveja, joka on vaikuttamis- ja keskustelutilaisuus alueen asukkaiden ja kaupungin virkamiesten ja asiantuntijoiden välillä. Muun muassa keväällä 2014 alkanut kaupunkiviljelykokeilu ja suunnitelma koirapuiston rakentamisesta ovat käynnistyneet asukaskahvien seurauksena.

Erilaiset tapahtumat, kuten kesäkuussa 2014 järjestetty kesätapahtuma, ovat saaneet asukkaat liikkeelle ja kiinnostuneiksi hankkeesta ja sen toiminnasta. Hankkeelle perustettiin keväällä 2014 facebook-sivu, jossa ilmoitetaan alueen asioista ja kannustetaan yleiseen keskusteluun ja ideointiin. Huhtasuon facebook-sivu löytyy osoitteesta www.facebook.com/huhtasuo.

 

Terveysasemalla on kehitetty terveyspysäkin toimintaa sekä lisätty maahanmuuttajien omahoitovalmiutta. Myös sujuvamman palvelun ja asioinnin takaamiseksi on tehty muutoksia ja niistä on saatu hyvää palautetta.

 

Yhteistyötä on tehty kaupungin omien toimijoiden lisäksi mm. Mannerheimin lastensuojeluliiton, monikulttuurisuuskeskus Glorian, Jyvälän setlementin sekä Huhtasuon asukasyhdistyksen kanssa.

 

Lokakuussa 2014 Huhtasuon kansalaisraati koottiin uudelleen yhteen ja julkilausuma käytiin uudelleen läpi. Pääosin hankkeen toimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä ja konkreettiset muutokset alueella ja toiminnassa ovat alkaneet näkyä. Illan aikana saatiin myös hyviä ideoita ja ajatuksia siitä, mitä hankkeen aikana pitäisi vielä tehdä.

 

Hankkeen tulevaisuuden suunnitelmat

 • Suunnitteilla on saada Kylätoimistoon info-tv, jonka kautta voidaan viestittää alueen tapahtumista ja toiminnoista
 • Alueen toimijat järjestävät ohjattua liikuntaa lähiliikuntapaikoilla, mm.
  • Alueen liikunnallista Toimintapuistoa kehitetään, esimerkiksi Crossfit-laitteet ovat uusi lisä Toimintapuistoon
  • Alueelle rakennetaan ikääntyvien liikuntapuisto, Senioripuisto.
  • Frisbeegolfrataa suunnitellaan ja sen on tarkoitus valmistua kevään 2015 aikana
 • Nuorisotoimi järjestää ennaltaehkäisevää päihdetyötä nuorille musiikin ja muun toiminnan avulla. Nuorille tarjotaan terveellistä välipalaa nuorisotila Perttulassa
 • Alkuvuodesta 2015 valmistuvat Huhtasuon omat nettisivut, joiden sisältö suunnitellaan yhdessä asukkaista kootun nettisivutiimin kanssa. Nettisivuille on tarkoitus kerätä tietoa Huhtasuosta asuinalueena sekä saada sivusta aktiivinen ja informatiivinen kanava.

Hankkeeseen liittyvä tutkimus

Jyväskylässä erityispiirteenä on hankkeeseen kytkeytyvä Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKESin tutkimus, jossa arvioidaan hankkeen mahdollisuuksia vaikuttaa huhtasuolaisten hyvinvointiin.
   

Huhtasuo asuinalueena:

Huhtasuo on asuinalueena monimuotoinen ja alueen asukasluku kasvaa jatkuvasti. Alueella on asukkaita hieman alle 9000 ja luvun on ennustettu kasvavan. Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen mukaan alueen asukkaista 15,7 % on alle 15-vuotiaita ja 14,7 % on yli 65-vuotiaita.  Ulkomaalaisia alueella on 8,2 %. Alueen työttömyysprosentti vuonna 2013 oli 23,9 % ja Hyvinvointia Huhtasuolle -hanke pyrkii toiminnallaan saamaan työttömyysprosenttia pienemmäksi. Asukkaiden aktivoitumisen toivotaan synnyttävän työpaikkoja, ja lisääntyvä oma-aloitteisuus sekä vastuu omasta hyvinvoinnista edesauttavat työllistymistä.
   

 

 

TUTKIMUSHANKKEET

Jyväskylän tutkimushanke 7.3.2014
Tutkimushankkeessa tehdään kehittävä arviointitutkimus, jolla tuetaan Huhtasuon hyvinvointiohjelmaa. Liäsksi hankkeessa tuotetaan tietoa huhtasuolaisten hyvinvoinnista. Hankkeen toteuttaa Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö (LIKES).
Lue lisää
Julkaistu 12.12.2013 klo 9.48, päivitetty 15.7.2015 klo 10.03