Joensuun Rantakylä – Utra

Rantakylän ja Utran kaupunginosat muodostavat yhdessä toiminnallisen kokonaisuuden, jonka palvelut ovat pääosin keskittyneet Rantakylän keskukseen. Rantakylän rakentaminen on aloitettu 1970-luvulla ja Utran 1980-luvulla. Alueiden yhteinen väestömäärä on 12 500 asukasta.

Kehittämishankkeella tavoitellaan palveluiltaan vahvan alueen nostamista arvostetuksi asuinalueeksi ja vahvaksi, omaleimaiseksi kaupungin osakeskukseksi. Hankkeeseen osallistuvat laajasti Joensuun kaupungin omat hallintokunnat, yhtiöt ja laitokset. Hankkeelle haetaan vahvoja kumppaneita yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta.

Suunnitelluilla toimenpiteillä kehitetään aluetta kokonaisvaltaisesti:

  • yksityiset ja julkiset palvelut
  • asuminen, rakentaminen, kaupunkiympäristö ja liikkuminen
  • osallisuus, kansalaistoiminta, harrastusmahdollisuudet
  • hyvinvointi, turvallisuus, arvostus
  • työpaikkaomavaraisuus

Hankkeen yksityiskohtainen suunnittelu, rahoituksen ja kumppaneiden hakeminen käynnistyvät vuoden 2014 alusta koordinaattorin palkkaamisella. Hankkeen toteutusaika on 2014–2016. Ympäristömuutokseen tähtäävää suunnittelua on jo käynnissä.

Rantakylän keskuksen aluetta 2011 (Joensuu)

Rantakylän keskuksen aluetta 2011. (Kuva: Blom, Joensuun kaupunki)

Rantakylän korttelirakennetta 2011 (c) Blom, Joensuun kaupunki

Rantakylän korttelirakennetta 2011 (Kuva: Blom, Joensuun kaupunki

 

TUTKIMUSHANKKEET

Hyvinvoinnin tekijät – asuinalueen merkitys hyvinvoinnin kokemisessa 21.2.2014
Tutkimus kohdistuu Joensuun Rantakylän ja Utran kaupunginosiin. Joensuun kaupunki tavoittelee kyseisten kaupunginosien nostamista arvostetuksi asuinalueeksi. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan asuinalueen merkitystä hyvinvoinnin kokemisessa.
Lue lisää
Julkaistu 28.11.2013 klo 12.44, päivitetty 11.3.2014 klo 16.37