Kaupunginosien Helsinki -hankekokonaisuus

Hankekokonaisuuden tavoitteena on esikaupunkialueiden kokonaisvaltainen kehittäminen osana Helsingin kaupunkirakennetta.

Teemat:

  • lisä- ja täydennysrakentaminen
  • pysäköinnin kehittäminen
  • julkisen ympäristön kunnostaminen
  • yhteisöllisyyden tukeminen ja vuorovaikutteiset suunnittelumallit
  • poikkihallinnollisuuden ja kokonaisvaltaisen kaupunkiuudistuksen korostaminen  

Helsingin kaupungin hankekokonaisuudessa on mukana kolme kärkihanketta, joilla tuetaan hankekokonaisuuden tavoitetta:

Demokratiatilojen kehittäminen, toteuttaminen ja toiminnan tukeminen 22.11.2013
Hankkeen tavoitteena on esikaupunkialueiden asukkaiden toimintaedellytysten, alueellisen vaikuttamisen ja aktiivisuuden mahdollistaminen, asukkaiden omaehtoisen tekemisen ja vapaa-ajan toiminnan edellytysten parantaminen.
Lue lisää
Asuinympäristön laadun parantaminen sekä uudet toimintamallit ympäristön kehittämiseen 22.11.2013
Hankkeen tavoitteena on muuttaa mielikuvaa esikaupunkialueista positiiviseksi parantamalla esikaupunkien keskeisiä julkisen ympäristön alueita sekä vahvistamalla turvallisuutta ja puistojen toiminnallisuutta.
Lue lisää
Täydennysrakentamisen edellytysten parantaminen 22.11.2013
Hankkeen tavoitteena on Helsingin esikaupunkialueiden kaupunkirakenteen tiivistäminen ja monipuolistaminen, palvelujen kehittäminen ja nykyisten turvaaminen, uusien asumismahdollisuuksien tarjoaminen sekä uudenlaisten asumismuotojen lisääminen.
Lue lisää

Lisätietoa

TUTKIMUSHANKKEET

Kaupunkikumppanuutta! - Iäkäs asukas, nuoret ja paikallinen palvelujärjestys

Tutkimuksessa kartoitetaan vuosina 2014–2015 asuinalueen, erityisesti Maunulan, ja palvelujärjestelmän elinvoimaa ja eheyttä vahvistavia sosiaalisia, kulttuurisia ja tilallisia tekijöitä. Lue lisää

Ostoskeskukset julkisina tiloina

Hankkeessa tutkitaan Helsingin esikaupunkien lähipalvelujen nykytilaa ja kehittämismahdollisuuksia kumppanuuden, kansalaislähtöisyyden ja markkinaehtoisin keinoin. Lue lisää

Valikoivan muuttoliikkeen dynamiikka asuinalueiden eriytymiskehityksessä

Tutkimus tuottaa lisätietoa erityisesti kantaväestön asumisvalinnoista ja asuinalueilla viihtymisestä sekä valikoivasta muuttoliikkeestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä pääkaupunkiseudulla. Lue lisää

Julkaistu 22.11.2013 klo 16.27, päivitetty 13.7.2015 klo 10.40