Osallisuudesta toimijuuteen Espoon keskuksessa

Uutinen 19.12.2014 klo 16.06

Espoon kaupungin neljännesvuosijulkaisussa, Eetvartti III, Välittävät valittavat verkostot -hankkeen Soile Juujärvi kertoo hankkeen lähestymistavasta lähiökehittämiseen sekä tutkimustulosten karttumisen myötä syntynyttä näkökulmaa asukasosallisuuteen ja sen edistämiseen Espoon keskuksessa. Hankkeen tarkoituksena on luoda espoolainen lähiökehittämisen malli, joka ottaa asukkaat mukaan kehittämiseen.

Lue lisää hankkeen tuotoksista Eetvartti III -julkaisun sivulta 13 (avaa julkaisun pdf:n)
 

Tai lue artikkeli suoraan tästä:
Osallisuudesta toimijuuteen Espoon keskuksessa (VVV-hanke Eetvartti 3/2014 -neljännesvuosijulkaisussa)