Välittävät Valittavat Verkostot

Ajankohtaista hankkeessa

Osallisuudesta toimijuuteen Espoon keskuksessa 19.12.2014
Välittävät valittavat verkostot -hankkeen tämän hetkisistä tuloksista ja tekemisistä on kerrottu Espoon kaupungin Eetvartti III -neljännesvuosijulkaisussa.
Lue lisää

Espoon keskus on arjen tarinoita, kulttuurien kirjoa ja kehittyvää kaupunkielämää kulttuurimaisemassa. Se on koti yli 30 000 ihmiselle ja kaupungin uudistuva sydän.

Välittävät Valittavat Verkostot on Laurea‐ammattikorkeakoulun hanke, jonka tavoitteena on tutkia ja kehittää asukkaiden osallisuutta alueen kehittämisessä sekä tehokkaita muotoja eri toimijoiden yhteistyölle. Toimintatutkimusta tehdään yhteistyössä asukkaiden, kehittäjien, yhteisöjen ja yritysten kanssa.

Espoolainen lähiökehittämisen malli asukkaiden avulla

Hankkeessa on haastateltu kymmeniä Espoon Suvelan, Kirkkojärven ja Espoon keskuksen asukkaita ja toimijoita: virkamiehiä, poliitikkoja ja järjestöjen edustajia. Selvittämisen kohteena ovat olleet toimijoiden verkostoituminen ja asukkaiden osallistuminen alueen kehittämiseen. Keväällä 2014 toteutettiin asukastyöpajasarja Espoon keskuksen alueella, jossa kerättiin asukkaiden näkemyksiä alueen kehittämiskohteista. Keväällä 2015 toteutetaan yhteisötyöpaja, joka kokoaa yhteen alueen asukkaita sekä alueen toimijoita ja päättäjiä.Tavoitteena on luoda espoolainen lähiökehittämisen malli, jossa asukkaat ovat aidosti mukana. Hankkeen visiona on myös monipuolinen asukkaita ja toimijoita kokoava asukastilakonsepti, jossa yhdistyvät asukas‐ ja yhdistystoiminta, kulttuuri ja innovatiivinen työllistyminen.

Välittävät Valittavat Verkostot ‐tutkimushanketta toteutetaan vuosina 2013–2015 ja se tekee tiivistä yhteistyötä Espoon kaupungin asuinalueiden kehittämisohjelman kanssa.

HANKKEEN JULKAISUT

ARTIKKELIT HANKKEESTA

Julkaistu 11.3.2014 klo 16.07, päivitetty 11.9.2015 klo 11.09