Koulu keskellä korttelia

Koulu aluekehityksen välineenä

Koululla voisi olla niin fyysisenä rakennuksena kuin toiminnallisena kokonaisuutena (opetus) olla huomattavan suuri rooli oman yhteisönsä kehittäjänä ja vahvistajana erityisesti uudessa elämyspohjaisessa opetuksessa.

Kohtaamispaikkana koulurakennus ja lähialue

Koulu keskellä korttelia -hankkeen tavoitteena oli tuottaa ymmärrystä koulun roolista aluekehittämisen välineenä. Hankkeessa tarkasteltiin miten koulua ja opetusta voidaan yhdistää aluekehittämiseen sekä alueidentiteetin ja imagon rakentamiseen. Hanketta toteutettiin laajennettu koulu -toimintamallin mukaisesti, eli opetusta vietiin ulos luokkatiloista ja koulun tiloissa järjestettiin kouluajalla ja sen ulkopuolella toimintaa sekä koulun oppilaille että laajemmin koko alueen asukkaille. Tavoitteena oli aktivoida alueen asukkaita osallistumaan oman alueensa kehittämiseen ja tarjota koulurakennusta kohtaamispaikkana. Hankkeessa testattiin palstaviljelyn yhdistämistä opetukseen sekä sen osallisuutta ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia.

Koulu voi olla monenlaisessa roolissa kehittämässä lähialuetta, sen identiteettiä ja imagoa. Opetukseen voidaan sisällyttää tietoa lähialueesta, lähialuetta voidaan käyttää opetusympäristönä ja muiden alueen toimijoiden kanssa voidaan rakentaa yhteistyötä niin, että koulu on laajasti eri toimijoiden käytössä.

Sitouttava toiminta vaatii aktiivisuutta ja pitkäjänteisyyttä

Uusien asioiden käynnistäminen ja kokeilu ovat kiinni yksittäisistä henkilöistä, ja luottamuksen synnyttäminen on aikaa vievää ja uusien asioiden käynnistäminen edellyttää heittäytymistä ja uskallusta kokeilla. Ihmisten osallistaminen muihin kuin muutaman tunnin kestävään toimintaan on haastavaa. Toiminta, joka edellyttää sitoutumista vaatii pitkäjänteistä toiminnan rakentamista ja vähintään muutamaa aktiivista toimijaa, jotka saavat muutkin osallistumaan. Esimerkiksi aluekoordinnaatori on tärkeä hahmo passiivisella alueella.     

Toteuttaja
Turun ammattikorkeakoulu
Tärkeimpänä partnerina Turun 4 H -yhdistys

 

Hankkeessa tuotettu materiaali

Koulu keskellä korttelia -hankkeen verkkosivut

Koulu aluekehittämisen välineenä (Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan julkaisu)
Näkökulmia koulun ja yhteisön vuoropuheluun (ARAn julkaisu 5.11 2015)
Pansio-Perno lähiökehittämisen suuntaviivoja (; minne menet Pansio-Perno?)
Pansion koulu – tulevaisuuden koulu (erillispainos Pansio-Pernon tulevaisuuden lähiökoulusta), s. 11

 

AIHEESTA MUUALLA

Yhteisöllistä viljelyä Pansio-Pernossa
Asuinalueella olevat viljelypalstat ovat kohtaamispaikka, jossa voi syntyä uutta yhteisöllisyyttä. Pansio-Pernon yhteisöllisen viljelypalstan avajaisia vietettiin 23.5. Mukava yhdessäolo ja yhdessä tekeminen lähiön viljelypalstojen äärellä voi innostaa Pansio-Pernon alueen asukkaat asuinalueensa kehittämiseen.

Koulu kohtaamispaikkana ja aluekehittämisen moottorina – Case Pansio-Perno
Joukko koululaisia hyörii koulun läheisen viljelypalstan äärellä. Kevätistutusten lomassa opitaan asioita ruokatuotannosta, maaperän biologiasta ja alueen historiasta. Illalla koulun tiloja hyödyntävät asukas- ja harrasteyhdistykset. Koulu on asukkaiden kohtaamispaikka, monitoimitila ja alueen keskus, jonka ympärillä tapahtuu monenlaista.

Julkaistu 5.12.2016 klo 8.39, päivitetty 5.12.2016 klo 10.05