Asuinalue lapsiperheiden kokemana

Asiakaslähtöisyys ja kokemuksellisuuden huomioinen ovat tärkeitä tekijöitä kehitettäessä asuinalueita ja palveluita.

ASLAKO-hankkeessa tuotettiin tietoa lasten, nuorten, nuorten aikuisten ja vanhempien hyvinvoinnista asuinalueellaan ja siitä, mitkä tekijät hyvinvointiin vaikuttavat. Aikuisten hyvinvointia tarkasteltiin myös palvelukokemusten näkökulmasta ja tätä tietoa hyödynnettiin palvelujärjestelmien kehittämisessä. Eri toimijoiden välistä poikkitoiminnallista alueellista yhteistyötä kehitettiin edelleen tutkimus- ja kehittämisprojektin aikana.

Eri-ikäisten asukkaiden subjektiivista kokemuksellista tietoa hyvinvointiin liittyvistä tekijöistä voidaan hyödyntää asuinalueen kehittämisessä. Julkaisuissa on esitetty hyviä käytäntöjä tiedon keruuseen ja analyysiin.

Monin eri tavoin hankittua tietoa analysoitiin ja raportoitiin useissa eri vaiheissa hanketta, jotta tutkimustieto oli mahdollisimman nopeasti kaupungin eri toimijoiden hyödynnettävissä. Hankkeen aikana kehitettiin poikkihallinnosta yhteistyömallia lasten, muorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseksi.

Toteuttaja
Helsingin Yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut

Hankkeen liitynnät muihin hankkeisiin
Kehittämis- ja koulutushanke Lapsiystävällisyys ja varhaiskasvatus (LAVA)

 

Hankkeessa tuotettu materiaali

ASLAKO-hankkeen verkkosivut

Julkaistut raportit ja artikkelit
Ruusunen, Hanna (2015). ”Kun on se läheisten tuki ja turva siinä, niin sitten on itellään hyvä olla. Ja sitten, kun niillä on hyvä olla, niin sitten on vielä helpompaa.” Nuorten aikuisten hyvinvointi heidän kuvaamanaan. LAMK, Aikuissosiaalityön lopputyö.

Honkanen, K. & Poikolainen, J. (2014). Asuinalue lapsiperheiden kokemana: Valokuvat kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja asuinaluekokemuksista. ASLAKO-hankkeen raportti. Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut.

Honkanen, K. & Poikolainen, J. (2016). Asukkaiden subjektiiviset hyvinvointikokemukset ja hyvinvointipaleluiden kehittäminen. Teoksessa Järvelä, J. & Tuominen, M. Hyvinvoiva asuinalue – yhteistyöllä kehittäen. Lahden kaupunki, 68-99.

Honkanen, K. & Poikolainen, J. (2016).  Asuinalue lapsiperheiden kokemana (ASLAKO) – hyvinvointi haasteellisessa ympäristössä. Teoksessa Tutkitusti parempi lähiö – Asuinalueiden kehittämisohjelman tutkimusjulkaisu. Helsinki: ARA & Ympäristöministeriö, 40-45.

Honkanen, K. & Poikolainen, J. (2016).  Asuinalueet lapsiperheiden vanhempien hyvinvointiympäristöinä. Subjektiivinen näkökulma. Yhteiskuntapolitiikka 79:6, 679-687.

 

LISÄÄ AIHEESTA

Valokuvat kertovat lasten ja nuorten hyvinvoinnista sekä asuinaluekokemuksista. ASLAKO-hankkeen julkaisema raportti pitää sisällään hankkeessa kerättyä hyvinvointiin liittyvää valokuva-aineistoa.

 

Julkaistu 28.11.2016 klo 17.08, päivitetty 5.12.2016 klo 9.44