Ostarit uusiksi!

Asukkaiden ja tutkijoiden yhteistyössä syntyi malleja ostareiden kehittämiseksi Suomen kaupungeissa.

Tavoitteena lähiöostarien kehittäminen

Hankkeessa tutkittiin kolmea Helsingin lähiöostaria ja niiden kehittämismahdollisuuksia kumppanuuden, kansalaislähtöisyyden ja markkinaehtoisin keinoin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Kullekin ostarille luotiin tilanneanalyysin pohjalta kehittämissuunnitelma ja sitä toteuttava paikallinen yhteistyömuoto, ostarifoorumi. Työn pohjalta muotoiltiin koeteltuja malleja lähiöostarien kehittämiseksi.

Mallien pohjalta voidaan kehittää sekä helsinkiläisten kohdeostarien että muiden Suomen kaupunkien vanhoja ostoskeskuksia osana niiden täydennysrakentamista realistisesti ja resurssiviisaasti.

Ostarien kehittäminen edellyttää monitoimijaista ja kumppanuuspohjaista yhteistyötä. Kaupunkikuvaa tärkeämpää on ostarin toiminnallisuus. Kaupunkien on kehitettävä ostareita yhdellä äänellä.

Toteuttaja
Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitos

Hankkeen liitynnät muihin hankkeisiin
Helsingin lähiöprojekti

 

Hankkeessa tuotettu materiaali

Ostoskeskukset julkisina tiloina -verkkosivu
Ostoskeskukset julkisina tiloina -raportit

Julkaistut artikkelit ja lähdetiedot
Mensio, V. & Mäenpää, P. & Åkerblom, S. (2016): Lähiöiden kehittämiseen mallia ostarifoorumista. Yhdyskuntasuunnittelu-lehti, 2016.

Faehnle, M., & Mäenpää, P. & Schulman, H.: Public involvement 3.0 – Reconsidering the role of citizens in urban development.

Julkaistu 28.11.2016 klo 13.46, päivitetty 9.3.2017 klo 16.26