Kuulumisia Turun työpajasta

Arjen keskiössä -hankkeen Turun työpaja järjestettiin 24.10.2012. Työpajaan osallistui noin 50 henkilöä, edustettuina olivat kaupungin eri hallintoalat, palveluntuottajat, vammaispalveluiden työntekijät sekä palvelunkäyttäjät.

Maisa Kuusela, palvelujohtaja, Turun kaupunki

”Jokaisella meillä on asumiseen liittyviä toiveita, ajatus siitä, miten mieluiten asuisimme. Nämä unelmat eivät varmasti kenenkään meidän kohdalla toteudu täysimääräisesti, mutta tavoitteena tulee olla, että todellisuus vastaa mahdollisimman hyvin näitä toiveita. Kaikille keskeisiä kysymyksiä ovat, millaisessa ympäristössä, millaisessa naapurustossa, millaisten palveluiden läheisyydessä asumme. Tavoitteena tulisikin olla, että jokainen meistä saisi asua hyvässä ympäristössä ja hyvässä kodissa, lähellä niitä ihmisiä joiden kanssa tulemme toimeen, ja joiden kanssa voimme tehdä yhdessä asioita. Paras ympäristö on myös sellainen, jossa erilaiset ihmiset ovat keskenään vuorovaikutuksessa.

Turun Arjen keskiössä -osahankkeen nimi on Paras naapuri. Hyvän nimen taustalta löytyy valitettavasti ikäviä syitä: Turun alueella kehitysvammaisten hankkeet ovat saaneet naapurustolta varsin raakaa kritiikkiä ja vastustusta. Turun hankkeessa yhtenä tavoitteena onkin tähän vaikuttaminen, sen korostaminen, että kehitysvammaiset ihmiset ovat niitä parhaita naapureita. Hankkeessa pyritään myös rakentamaan toimivaa ja kaikkia palkitsevaa vuorovaikutusta ympäristön kanssa.”

Heikki Haulisto, esteettömyysasiamies, Turun kaupunki

”Tällainen työpajatyöskentely on sitä samaa mitä esteettömyystyö parhaimmillaan, se ei voi olla karsinoitunutta. Esteettömyystyö, jos mikä on poikkihallintokuntaista, niin kuin tämä workshoppi, ei täällä voi mitään rajoja asettaa.  Esteettömyystyön näkökulmasta tämä on siis aivan luonnollinen tapa työskennellä.”

Kimmo Rönkä, Movense Oy

”Tässä työpajatyöskentelyssä etsitään uudenlaisia asumisen kokonaisratkaisuja. Toivoisinkin, että unohdettaisiin sellaiset sanat kuin asumisyksikkö ja asuntola, ja mentäisiin pidemmälle, kohti sitä lopullista pitkän aikavälin päämäärää, joka olisi normaali, tavallinen kaupunki, rikas, runsas, monimuotoinen kaupunki, jossa on erilaisia ihmisiä. Pyritään siihen lopputulokseen, tehdään tätä mahdollistavia innovaatioita.”

Julkaistu 20.3.2013 klo 14.45, päivitetty 18.4.2017 klo 13.10