Kuulumisia Kotkan työpajasta

Arjen keskiössä hankkeen toinen kaupunkityöpaja järjestettiin Kotkassa 26.9.2012. Työpajassa oli noin 55 osallistujaa.

Milla Räsänen, Kotkan vt. vammaistyön johtaja:

Höyrypanimolla järjestetty työpaja kokosi yhteen edustajia monelta eri taholta. Edustettuna oli väkeä sekä Etelä- että Pohjois-Kymenlaaksosta. Erityisesti ilahdutti palvelu käyttäjien määrä. Heitä oli paikalla lähes pari kymmentä. Työpajassa perehdyttiin oikeastaan kolmeen eri alueeseen Kotkassa: Otsola, Hovinsaari ja Kantasataman alue Kotkansaarella.

Työpajan anti oli meidän vammaispalvelun puolelta katsottuna varsin antoisa ja sai paljon kiitosta työpajaan osallistuneilta. Saimme paljon uusia innovaation kohteita ja tavoitteita, joita kohti lähdemme työskentelemään. Meidän täytyy verkostoitua muiden tahojen kanssa. Näin tulemme saamaan paljon aikaan.

Pajaan osallistuneet työskentelivät ryhmissä innolla ja paneutuivat annettuihin tehtäviin. Palvelun käyttäjät tulivat työpajaan motivoituneita ja innokkaina. Heidän näkemyksensä ja kokemuksensa olivat tärkeässä roolissa ryhmätyöskentelyssä. Erityisesti ilahdutti se, että palvelun käyttäjät toivat reilusti omia mielipiteitään ja unelmiaan esille.

Uudet näkemykset erityisryhmien asumisratkaisuihin on selvästi ajankohtainen asia, jota pitääkin pohtia ja alkaa tuottamaan erilaisia ratkaisuja. Täytyy miettiä asumisratkaisujen lisäksi lähiyhteisöä ja sen tarjoamia palveluita.

Kotkan vammaistyön tavoitteena on Arjen keskiössä- hankkeen myötä lähteä etsimään erilaisia, yksilöllisiä asumisratkaisuja erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Tavoitteena on, että nämä henkilöt voisivat asua omassa asunnossaan lähiyhteisössä ja tuki, mitä he tarvitsevat, tuodaan heille omaan kotiin. Eli tuki on se suuri sana. Mietitään yksilöllisiä asumisratkaisuja ja sitä, miten räätälöidään tuki asumiseen. Tähän apua toisi vielä se, että olisi ns. ”yhteinen olohuone”, jonne voisi kokoontua.

Tässä on meille kaikille haastetta, mutta  toiveikkaina lähdemme sitä kehittämään ja toteuttamaan.

Susanna Hintsala, Kehitysvammaliitto:

”Työskentelytavassa on keskeisenä neljä käsitettä ja näiden avaamaa näkökulmaa, jotka nousevat YK:n vammaisten oikeuksia koskevasta sopimuksesta:

  1. Käyttäjän ääni: ihmiset, joita asia koskee, ovat mukana suunnittelussa
  2. Päätäntävalta: ihmisiä ei voi sijoittaa asuntoihin tai palveluihin, joita he eivät halua
  3. Toimintamahdollisuudet: asumista mietitään suhteessa koko lähiyhteisöön, tarkastellen sitä millaisia mahdollisuuksia se antaa ihmisille, ja pohtien miten tuotetaan uusia mahdollisuuksia
  4. Tuki: pohditaan miten räätälöidään yksilöllistä apua ja tukea lähiyhteisön asumiseen

Keskeisenä työskentelytavassa on myös yhteinen tekeminen. Kukaan ei voi yksinään tietää millaiset ratkaisut on hyviä juuri Kotkassa.”

Kimmo Rönkä, Movense Oy:

”Pertti Kurikan Nimipäivät –bändi laulaa asumisesta, siitä miten kaikki haluavat asua omassa kodissa, mutta ei missä tahansa kodissa vaan Kalliossa. Kallio on Helsingissä rokkareiden ja nuorten kaupunginosa, ja monet haluavat asua Kalliossa. Tänään Kotkassa ollaan miettimässä sitä millaisia ’Kallioita’ – asuinalueita joissa ihmiset haluavat asua – me tehtäisiin tänne. ”

Julkaistu 20.3.2013 klo 13.44, päivitetty 18.4.2017 klo 12.35