Työpajatyöskentely

Asuntoverkoston suunnittelusta vastaava työryhmä huolehtii yhteiskehittämisen työpajojen järjestämisestä.

Työpajoissa

 • selvitetään asuntoverkoston tulevien asukkaiden asumiseen liittyviä toiveita ja odotuksia
 • tutkitaan, millaisia mahdollisuuksia asuinalueet tarjoavat
 • ideoidaan asuinalueille uusia asumisen ratkaisuja.

Työryhmän lisäksi työpajoihin voivat osallistua kaikki asuntoverkoston suunnittelusta kiinnostuneet.

Työpajoihin kutsutaan edustajia ainakin seuraavista ryhmistä:

 • tulevat asukkaat ja heidän läheisensä
 • kunnan sosiaalitoimi
 • kunnan kaavoitus ja asuntotoimi
 • vuokrataloyhtiöt
 • alueen palvelujen tuottajat
 • asumispalveluiden työntekijät
 • lähipalveluiden työntekijät
 • vapaaehtoisjärjestöt.

Työpajat rakennetaan saavutettaviksi. Työpajat ovat saavutettavia, kun kaikki pystyvät osallistumaan tasavertaisesti.

Työpajojen saavutettavuutta lisäävät

 • Saavutettavat materiaalit (esim. selkokieliset tekstit)
 • Riittävä aika materiaaleihin tutustumiseen
 • Osallistujien perehdyttäminen yhteiskehittämisen menetelmiin
 • Työskentelyn jaksottaminen korkeintaan 1,5 tunnin jaksoihin
 • Työskentely 4-6 hengen pienryhmissä, joissa jokaisessa mukana tulevia asukkaita
 • Kommunikoinnin apuvälineet (esim. kuvat)
 • Monipuoliset työskentelytavat
 • Avustajat ja läheiset.

Tutustu hankkeen aikana toteutettuihin kuntapajoihin.

 

Vaihe 1: Työryhmän perustaminen

Työryhmän kokoonpano  

Julkaistu 24.2.2017 klo 15.04, päivitetty 13.4.2017 klo 10.05