Korkotukilainan hakemiseen tarvittavat lomakkeet

Korkotukilainaprosessin 4 vaihetta

Vaihe 1: Ehdollinen varaus

Uudistuotantohankkeet:   Perusparannushankkeet:

Korkotukilainahakemus, lomake ARA 64.

Talousarvio, lomake ARA 95.

Tontin asema- tai rakennuskaava kaavamääräyksineen sekä selvitys tontin kunnallisteknisestä valmiudesta.

Tontin käyttösuunnitelma (1:500 tai 1:200).

Huonetilaohjelma.

Tavoitehintalaskelma.

 

Korkotukilainahakemus, lomake ARA 64.

Alustava hankeohjelma, lomake ARA 81a

Kuntoarvio.

Korjausaste-/tavoitehintalaskelma.

Talousarvio, lomake ARA 95.

Pitkän tähtäyksen perusparannus- ja kunnossapitosuunnitelma, lomake ARA 82.

Selvitys vakuudesta ja luettelo maksamatta olevista lainoista.

Vuokratontilla olevista kohteista jäljennös maanvuokrasopimuksesta.

Jos rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparantamisesta on kulunut alle 20 vuotta, mutta vähintään 15 vuotta, asiaantuntijan lausunto korjauksen välttämättömyydestä.

Asumisoikeustaloilta lisäksi:
Vapaamuotoinen selvitys asukkaiden kuulemisesta (Yhteishallintolaki 1990/649, 10 § kohdat 3 ja 4 kohta).

 

Vaihe 2: Osapäätös

Suunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen.

Tässä vaiheessa ARAlle toimitettavat asiakirjat on listattu alla oleviin ARAn lomakkeisiin sen mukaan, onko kohde tavallinen vuokratalo vai erityisryhmille tarkoitettu asuntokohde.

 

Uudistuotantohankkeet:   Perusparannushankkeet:
 
 
 

Vaihe 3: Lainapäätös

Lainapäätöksen eli varsinainen rahoituspäätöksen hakeminen ARAlta. Lainaprosessin tässä vaiheessa tarvittavat ARAn lomakkeet ja liitteet on lueteltu omassa lomakkeessaan.

 

Uudistuotantohankkeet:   Perusparannushankkeet:

Lainapäätösvaiheen hakuasiakirjat
lomake ARA 103

Suorat linkit ARAn lomakesivuille:

   

  Lainapäätösvaiheen hakuasiakirjat
  lomake ARA 103

  Suorat linkit ARAn lomakesivuille:

   

   

  Julkaistu 1.2.2019 klo 16.28, päivitetty 15.10.2021 klo 12.14