Korkotukilainan hakemiseen tarvittavat lomakkeet

Korkotukilainaprosessin 4 vaihetta

Vaihe 1: Ehdollinen varaus

Uudistuotantohankkeet:   Perusparannushankkeet:

Korkotukilainahakemus ARA 64

Talousarvio ARA 95

Tontin asema- tai rakennuskaava kaavamääräyksineen sekä selvitys tontin kunnallisteknisestä valmiudesta

Tontin käyttösuunnitelma (1:500 tai 1:200)

Huonetilaohjelma

Tavoitehintalaskelma

 

Korkotukilainahakemus ARA 64

Alustava hankeohjelma ARA 81a

Kuntoarvio

Korjausaste-/tavoitehintalaskelma

Talousarvio ARA 95

Pitkän tähtäyksen perusparannus- ja kunnossapitosuunnitelma
ARA 82

Selvitys vakuudesta ja luettelo maksamatta olevista lainoista

Vuokratontilla olevista kohteista jäljennös maanvuokrasopimuksesta

Jos rakennuksen valmistumisesta tai laajasta perusparantamisesta on kulunut alle 20 vuotta, mutta vähintään 15 vuotta, asiaantuntijan lausunto korjauksen välttämättömyydestä

 

Vaihe 2: Osapäätös

Suunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen.

Tässä vaiheessa ARAlle toimitettavat asiakirjat on listattu alla oleviin ARAn lomakkeisiin sen mukaan, onko kohde tavallinen vuokratalo vai erityisryhmille tarkoitettu asuntokohde.

 

Uudistuotantohankkeet:   Perusparannushankkeet:
 
 
 

Vaihe 3: Lainapäätös

Lainapäätöksen eli varsinainen rahoituspäätöksen hakeminen ARAlta. Lainaprosessin tässä vaiheessa tarvittavat ARAn lomakkeet ja liitteet on lueteltu omassa lomakkeessaan.

 

Uudistuotantohankkeet:   Perusparannushankkeet:

Lainapäätösvaiheen hakuasiakirjat
ARA 103

Suorat linkit ARAn lomakesivuille:

   

  Lainapäätösvaiheen hakuasiakirjat
  ARA 103

  Suorat linkit ARAn lomakesivuille:

   

   

  Julkaistu 1.2.2019 klo 16.28, päivitetty 6.8.2020 klo 16.16