Esteettömyyden arviointi

it-Arvi: työkalu esteettömyyden arviointiin 16.7.2014
Esteettömyyttä voi arvioida it-Arvilla, joka soveltyy erityisesti olemassa olevien kohteiden kartoittamiseen, mutta sitä voi hyödyntää myös uudishankkeiden arviointiin suunnitelmien pohjalta.
Lue lisää
RT Esteettömyystieto -palvelu 16.7.2014
RT Esteettömyystieto -palvelu helpottaa ja nopeuttaa suunnittelijoiden työtä tilojen mitoituksessa ja materiaalien valinnassa, kun tavoitteena on esteettömyyden toteutuminen asuinympäristössä ja parempi suunnittelun laatu. Suunnittelija saa palvelusta kohdekohtaisen tarkistuslistan esteettömyysvaatimuksista ja suunnitteluohjeita.
Lue lisää