Lähiöavustukset 2020-2022

Ajankohtaista Lähiöohjelmassa (ym.fi)

Haku Lähiöohjelmaan 2020-2022 on alkanut

Suomen suurimmat kunnat ja lähiötutkimushankkeet voivat nyt hakea mukaan kolmivuotiseen Lähiöohjelmaan. Ohjelmaan hyväksytyt hankkeet voivat hakea avustusta myöhemmin keväällä järjestettävässä avustushaussa. Lue lisää

Lähiöohjelman investointi- ja kehittämisavustuksia myönnetään kunnille ja tutkimuslaitoksille vuosina 2020-2022. Avustusta voivat hakea Lähiöohjelmaan hyväksytyt kunnat ja tutkimuslaitokset.

Avustuksen hakuaika ja määrä

Vuoden 2020 avustuksen hakuajat ovat:

 • Tutkimuslaitoksille: 15.6.-24.8.2020.
 • Kunnille: 15.6.-7.9.2020

ARA tekee avustuspäätökset mahdollisimman pian hakuajan päätyttyä.

Jokaisen vuoden avustus haetaan erikseen. Vuoden 2021 avustushaku on 1.12.2020-13.1.2021 edellyttäen, että eduskunta myöntää avustusvaltuuden vuoden 2021 talousarviossa. Vuoden 2022 avustushaun aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Kunnille myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 35 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Huomaa muuttunut avusprosentti!

Tutkimus- ja selvityshankkeissa avustus voi olla enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Vuoden 2020 rahasta myönnettävällä avustuksella voidaan kattaa vuosina 2020-2022 syntyneitä kuluja seuraavasti:

 • Kunnat: 1.7.2020 jälkeen syntyneet kulut hyväksytään avustukseen
 • Tutkimuslaitokset: 1.9.2020 jälkeen syntyneet kulut hyväksytään avustukseen

Huomaa kuitenkin, että vuonna 2020 myönnetyn avustuksen maksua on haettava 30.9.2022 mennessä. Lähtökohtaisesti kannattaa käyttää kunkin vuoden määrärahasta myönnettävä avustus kyseisenä vuonna syntyviin kuluihin. Tämä on selkeintä sekä avustuksen hakijalle että myöntävälle viranomaiselle. Hankkeen aikatauluun tai sisältöön tulevista muutoksista on oltava yhteydessä ARAan.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan ARAn verkkoasionnissa. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnisteilla.
Siirry ARAn verkkoasiointiin

Avustuksen maksu

Avustus haetaan maksuun jälkikäteen hyväksyttyjen ja toteutuneiden kustannusten perusteella. Maksatushakemus tehdään ARAn verkkoasioinnissa.

 • Vuoden 2020 määrärahasta myönnetty avustus on haettava maksuun 30.9.2022 mennessä
 • Vuoden 2021 määrärahasta myönnetty avustus on haettava maksuun 30.9.2023 mennessä
 • Vuoden 2022 määrärahasta myönnetty avustus on haettava maksuun 30.9.2023 mennessä

Investointi- ja kehittämisavustus kunnille

Avustuksen on kohdistuttava lähiöiden fyysisen ympäristön kehittämiseen ja suunnitteluun sekä investointeihin. Avustettavien toimenpiteiden on kohdistuttava ohjelmassa mukana oleville asuinalueille.

Hakijoita kannustetaan osallistamaan alueen asukkaita suunnitteluprosessiin, toimimaan asukaslähtöisesti sekä hyödyntämään hiilineutraaleja ratkaisuja ja puurakentamista lähiöiden kehittämisessä. Valtion talousarvioesityksen mukaisesti toimenpiteiden on edistettävä lähiöiden elinvoimaa ja ehkäistävä segregaatiota.

Avustusta voi hakea myös hankkeen koordinointiin, esim. projektikoordinaattorin kuluihin.

Kunnilta hyväksytään avustettavaksi 1.7.2020 alkaen syntyvät kustannukset.

Esimerkkejä investoinneista, joihin avustusta voi käyttää (katso tarkempi listaus hakuohjeesta):

 • Viheralueiden, puistojen, piha-alueiden, skeittiparkkien, luontopolkujen ja istutusten rakentaminen sekä korjaus- ja perusparannukset
 • Valaistuksen parantaminen
 • Ulkokalusteet, puistokalusteet, lähiliikuntavälineet, grillipaikat yms.
 • Esteettömyyskorjaukset piha-alueisiin, katuihin ja polkuihin
 • Jalankulku- ja pyöräilyväylien rakentaminen ja kunnostaminen
 • Asukastilat, yhteis- ja monikäyttötilat
 • Lisä-, korjaus- ja täydennysrakentamista edistävät toimet, kuten esirakentaminen.

Kehittämisavustus tutkimuslaitoksille

Avustusta voi hakea Lähiöohjelman yhteistyöryhmän hyväksymiin tutkimushankkeisiin, jotka edistävät ohjelman tavoitteiden toteutumista. Tutkimushankkeella voi tuottaa tietoa lähiöiden tilasta, eri toimista lähiöiden elinvoiman edistämiseksi tai segregaation vaikutuksista ja ehkäisemisestä.

Avustukseen hyväksytään 1.9.2020 alkaen syntyvät kustannukset. Tutkimushankkeiden on valmistuttava vuoden 2022 loppuun mennessä, jotta tutkimustulokset ovat saatavissa ohjelmakaudella. Yksittäisiä kuluja (esim. painatus- tai julkaisukulut) voidaan hyväksyä avustukseen vuodelta 2023.

Julkaistu 27.3.2020 klo 16.33, päivitetty 24.9.2020 klo 12.41