Lähiöavustukset 2020-2022

Ajankohtaista Lähiöohjelmassa (ym.fi)

Haku Lähiöohjelmaan 2020-2022 on alkanut

Suomen suurimmat kunnat ja lähiötutkimushankkeet voivat nyt hakea mukaan kolmivuotiseen Lähiöohjelmaan. Ohjelmaan hyväksytyt hankkeet voivat hakea avustusta myöhemmin keväällä järjestettävässä avustushaussa. Lue lisää

Lähiöohjelman investointi- ja kehittämisavustuksia myönnetään kunnille ja tutkimuslaitoksille vuosina 2020-2022. Avustusta voivat hakea Lähiöohjelmaan hyväksytyt kunnat ja tutkimuslaitokset.

Avustuksen määrä

Kunnille myönnettävän avustuksen määrä voi olla enintään 20 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Tutkimus- ja selvityshankkeissa avustus voi olla 80 %.

Vuoden 2020 avustushaku on auki kesäkuusta elokuuhun. Tarkka ajankohta ilmoitetaan toukokuun loppuun mennessö. Vuosien 2021 ja 2022 avustushaun aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Investointi- ja kehittämisavustus kunnille

Avustuksen on kohdistuttava lähiöiden fyysisen ympäristön kehittämiseen ja suunnitteluun sekä investointeihin. Avustettavien toimenpiteiden on kohdistuttava ohjelmassa mukana oleville asuinalueille.

Hakijoita kannustetaan osallistamaan alueen asukkaita suunnitteluprosessiin, toimimaan asukaslähtöisesti sekä hyödyntämään hiilineutraaleja ratkaisuja ja puurakentamista lähiöiden kehittämisessä. Valtion talousarvioesityksen mukaisesti toimenpiteiden on edistettävä lähiöiden elinvoimaa ja ehkäistävä segregaatiota.

Avustusta voi hakea myös hankkeen koordinointiin, esim. projektikoordinaattorin kuluihin.

Esimerkkejä investoinneista, joihin avustusta voi käyttää (katso tarkempi listaus hakuohjeesta):

  • Viheralueiden, puistojen, piha-alueiden, skeittiparkkien, luontopolkujen ja istutusten rakentaminen sekä korjaus- ja perusparannukset
  • Valaistuksen parantaminen
  • Ulkokalusteet, puistokalusteet, lähiliikuntavälineet, grillipaikat yms.
  • Esteettömyyskorjaukset piha-alueisiin, katuihin ja polkuihin
  • Jalankulku- ja pyöräilyväylien rakentaminen ja kunnostaminen
  • Asukastilat, yhteis- ja monikäyttötilat
  • Lisä-, korjaus- ja täydennysrakentamista edistävät toimet, kuten esirakentaminen.

Kehittämisavustus tutkimuslaitoksille

Avustusta voi hakea tutkimushankkeisiin, jotka edistävät ohjelman tavoitteiden toteutumista. Tutkimushankkeella voi tuottaa tietoa lähiöiden tilasta, eri toimista lähiöiden elinvoiman edistämiseksi tai segregaation vaikutuksista ja ehkäisemisestä.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan ARAn verkkoasionnissa. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnisteilla.
Siirry ARAn verkkoasiointiin

Hakemuksessa esitetään kustannusarvio jokaiselle ohjelmavuodelle, sekä tarkempi kustannuserittely tukikelpoisista kustannuksista kyseisen vuoden hakemuksen osalta.

Julkaistu 27.3.2020 klo 16.33, päivitetty 14.5.2020 klo 9.10