Avustus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan

Avustuksen hakija -ikoni

Kenelle?

Avustusta voivat hakea kokeiluhankkeen osahankkeeseen ryhtyvät kunnat, kuntayhtymät ja yleishyödylliset vuokrataloyhteisöt sekä säätiöt ja järjestöt.

Avustuksen suuruus -ikoni

Kuinka paljon?

Avustuksen määrä on enintään 50 % kokonaiskustannuksista.

ARA myöntää vuonna 2020 viimeistä kertaa avustusta vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisemiseen liittyvään toimintaan. Avustus liittyy Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeeseen (2018-2020). Hankkeeseen on varattu vuoden 2020 talousarviossa 1 M€:n siirtomääräraha, josta pääosa on tarkoitus käyttää avustuksiin. Vuosi 2020 on viimeinen vuosi kun avustusta on käytettävissä. Huomioithan avustusta hakiessasi, että avustettavan hankkeen on päätyttävä 31.12.2020 mennessä.

Mitä avustetaan?

Avustus kohdentuu paikallisen osahankkeen toimintaan, jolla luodaan malleja talousongelmaisten vuokralaisten auttamiseen. Osahankkeen tulee tähdätä yksityisissä ja ARA-vuokra-asunnoissa asuvien, taloudenhallinnan ongelmista kärsivien asukkaiden vuokravelkojen ja häätöjen vähentämiseen sekä kotitalouksien kannustamiseen muuttaa pysyvämmin talouden- ja elämänhallintaansa. Osahankkeissa käynnistetään ja vakiinnutetaan asunto- ja sosiaalitoimen, asumisneuvonnan sekä ennaltaehkäisevän ja jalkautuvan talousneuvonnan yhteistyö ja verkostot sekä otetaan käyttöön Takuusäätiön taloudenhallinnan välineitä.

Hankkeita on toivottavaa toteuttaa yhteistyössä vuokrataloyhteisöjen ja järjestötoimijoiden kanssa.

Avustuksen hakeminen

Avustusten hakuaika oli 2.1.2020-3.2.2020. Tämä haku on vuoden 2020 ainoa avustushaku ja viimeinen kerta kun avustusta voi hakea. Huomioi, että avustettavan toiminnan on päätyttävä 31.12.2020 mennessä, eli hankeaikaa on jäljellä enää vuoden 2020 loppuun asti. 

Avustuksen määrä on enintään 50 % kokonaiskustannuksista. Jo käynnissä olevat hankkeet ovat avustushaussa etusijalla. 

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 58. Siirry lomakkeen sivulle 

Hakemukset osoitetaan ARAlle ja lähetään kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.ara (at) ara.fi 
tai postitse osoitteella ”Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti”.

Hakemusten on oltava perillä ARAssa viimeistään 3.2.2020 klo 16.15 mennessä.

Avustusta ei voida myöntää, jos avustuksen saajalle on myönnetty muuta avustusta samoihin kustannuksiin. Avustusten myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Jos tarkoitukseen osoitetaan määrärahaa seuraavien vuosien valtion talousarvioissa, avustusta on haettava kunakin vuonna erikseen.

Raportointi

Hankkeet raportoivat toiminnastaan ARAlle lomakkeella ARA 58b. Raportointilomake liitteineen lähetetään ARAn kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ara (at) ara.fi. Hankeraportoinnissa ei kysytä kustannuksista, vaan kysymykset keskittyvät työn sisältöön, tuloksiin ja vaikutuksiin. Lomake on tarkoitettu hanketyöntekijöiden täytettäväksi, mutta sitä voi halutessaan työstää myös yhdessä esimiesten ja ohjausryhmän kanssa. Allekirjoittaja voi olla hanketyöntekijä ja/tai esimies.

Raportointiaikataulu:

Vuonna 2018 ja alkuvuonna 2019 aloittaneet hankkeet: 14.2.2020 mennessä raportointi ajalta 1.1.-31.12.2019 

Kaikki hankkeet: 30.8.2020 mennessä raportointi ajalta 1.1.-31.5.2020 (tai hankkeen alusta, jos hanke on alkanut marras/joulukuussa 2019). Raportin voi palauttaa halutessaan heti kesäkuun alussa, mutta viimeistään elokuun lopussa. Tässä on pyritty huomioimaan kesälomat ja siksi palautusaika on pidempi.

Kaikki hankkeet: joulukuun 2020 aikana raportointi hankkeen loppuajalta

Avustuksen maksaminen

Maksatusohjeeseen on suositeltavaa tutustua jo avustusta hakiessa. Avustuksen maksua haetaan lomakkeella ARA 58a. Maksatushakemuksen yhteydessä ei lähetetä laajempaa kuvausta avustuskauden toiminnasta. Toiminnasta raportoidaan erillisen aikataulun mukaan lomakkeella ARA 58b.

Vuonna 2020 myönnettävä avustus on haettava maksuun 30.9.2021 mennessä

HAKULOMAKE ARA 58

Avustushakemus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan

Avustuksella tuetaan kuntien, kuntayhtymien, yleishyödyllisten vuokrataloyhteisöjen, säätiöiden ja järjestöjen paikallista toimintaa, jolla luodaan malleja talousongelmaisten vuokralaisten auttamiseen. Lue lisää

Maksatusvaihe (lomake ARA 58a)

Maksatushakemus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoiminnan avustukselle

Lomakkeella haetaan maksatusta vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan myönnetylle avustukselle. Lue lisää

Raportointilomake ARA 58b

ASTA-hankkeen raportointilomake

Lomakkeella kuvataan hankkeen toteutusta. Lue lisää

Julkaistu 20.8.2020 klo 9.57, päivitetty 8.10.2020 klo 11.16