Avustus asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien kehittämiseen

ARA tukee uusien kohtuuhintaisten asumisratkaisujen kehittämistä ja on mukana kehittämässä monipuolisempia asumisen ratkaisuja. Tällä avustuksella ARA tukee asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien perustamista ja asunto-osuuskuntamallin pilotointia.

Lyhyesti: asukaslähtöinen osuuskunta-asuminen on asumista, jossa osuuskunnan jäsenet päättävät yhdessä asumiseen liittyvistä asioista. Asukaslähtöinen asunto-osuuskunta on yhteisöllistä asumista, jossa osuuskunta on demokraattinen organisaatio, jonka tuotot ja pääoma kuuluvat jäsenille.

Kuka voi hakea?

Avustusta voivat hakea

  • jo rekisteröidyt asukaslähtöiset asunto-osuuskunnat
  • luonnollisista henkilöistä koostuvat yhteisöt, jotka aikovat perustaa asunto-osuuskunnan
  • muut yhteisöt, jotka aikovat perustaa asukaslähtöisen asunto-osuuskunnan.

Valtionavustuslain 7 § mukaan avustusta voidaan myöntää vain hakijalle, jolle avustus on tarpeellinen hankkeen toteuttamisen kannalta.

Mihin avustusta voi käyttää?

Avustuksella mahdollistetaan uusien asukaslähtöisten osuuskuntamallien pilotointi.

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi uusien asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien perustamisesta syntyviin suunnittelu- ja valmistelukustannuksiin, esimerkiksi laki- ja muut asiantuntijapalvelut, tontin hankintaan liittyvä suunnittelutyö tai vastaavat kulut, sekä pilottihankkeen kokemusten seuranta ja dokumentointi.

Avustusta ei voi hakea rakentamisen kustannuksiin.

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea 7.1.-17.2.2020 välisenä aikana. Avustuksen määrä on enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Lue ohje asunto-osuuskunta-avustuksen hakemiseen

Avustusten myöntämisessä noudatetaan valtionavustuslakia (688/2001).

Hakulomake ja lähettäminen

Avustusta haetaan ARAn lomakkeella ARA 59. Hakemuksen liitteineen on oltava ARAssa maanantaina 17.2.2020 klo 16.15 mennessä. Hakemukset toivotaan ensisijaisesti sähköpostitse.

Hakemukset osoitetaan ARAlle ja lähetään sähköpostitse kirjaamoon osoitteeseen:kirjaamo.ara (at) ara.fi
TAI postitse osoitteella: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), PL 30, 15141 Lahti.

Avustuksen maksaminen

Avustuksen maksamista haetaan lomakkeella ARA 59a.

Maksatushakemuksesta on oma ohje, johon on hyvä tutustua jo avustusta hakiessa. Vuonna 2020 myönnettävä avustus on haettava maksuun 30.9.2022 mennessä.

Ohje ja lomakkeet

Hakulomake ARA 59

Avustus asunto-osuuskuntakokeiluun

Lomakkeella haetaan avustusta uusien asukaslähtöisen asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien perustamisesta syntyviin suunnittelu- ja valmistelukustannuksiin. Lue lisää

Julkaistu 22.2.2019 klo 17.28, päivitetty 23.1.2020 klo 15.46