Avustus asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien kehittämiseen

Piirroskuva, jossa käsi pitelee hakemuslomakkeita.

Kenelle?

Rekisteröidyille asukaslähtöisille asunto-osuuskunnille ja yhteisöille, jotka aikovat perustaa asukaslähtöisen asunto-osuuskunnan. Katso tarkennukset kohdasta "Kuka voi hakea?".

Piirroskuvitus, jossa käsi pitelee rahamassia.

Avustuksen määrä

Enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista.

ARA tukee uusien kohtuuhintaisten asumisratkaisujen kehittämistä ja on mukana kehittämässä monipuolisempia asumisen ratkaisuja. Tällä avustuksella ARA tuki asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien perustamista ja asunto-osuuskuntamallin pilotointia. Avustuksen haku päättyi vuonna 2020.

Entä mitä on asukaslähtöinen osuuskunta-asuminen? Asukaslähtöinen osuuskunta-asuminen on asumista, jossa osuuskunnan jäsenet päättävät yhdessä asumiseen liittyvistä asioista. Asukaslähtöinen asunto-osuuskunta on yhteisöllistä asumista, jossa osuuskunta on demokraattinen organisaatio, jonka tuotot ja pääoma kuuluvat jäsenille.

Kenelle avustusta myönnettiin?

Avustusta ovat voineet hakea

  • jo rekisteröidyt asukaslähtöiset asunto-osuuskunnat
  • luonnollisista henkilöistä koostuvat yhteisöt, jotka aikovat perustaa asunto-osuuskunnan
  • muut yhteisöt, jotka aikovat perustaa asukaslähtöisen asunto-osuuskunnan.

Valtionavustuslain 7 § mukaan avustusta voidaan myöntää vain hakijalle, jolle avustus on tarpeellinen hankkeen toteuttamisen kannalta.

Mihin avustusta voi käyttää?

Avustuksella mahdollistetaan uusien asukaslähtöisten osuuskuntamallien pilotointi.

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi uusien asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien perustamisesta syntyviin suunnittelu- ja valmistelukustannuksiin, esimerkiksi laki- ja muut asiantuntijapalvelut, tontin hankintaan liittyvä suunnittelutyö tai vastaavat kulut, sekä pilottihankkeen kokemusten seuranta ja dokumentointi.

Avustusta ei voi hakea rakentamisen kustannuksiin.

Avustuksen maksaminen

Avustuksen maksamista haetaan lomakkeella ARA 59a. Siirry lomakkeen  ARA 59a sivulle.

Maksatushakemuksesta on oma ohje, johon on hyvä tutustua jo avustusta hakiessa. Vuonna 2020 myönnetty avustus on haettava maksuun 30.9.2022 mennessä

Ohje ja lomakkeet

Hakulomake ARA 59

Avustus asunto-osuuskuntakokeiluun

Lomakkeella haetaan avustusta uusien asukaslähtöisen asukaslähtöisten asunto-osuuskuntien perustamisesta syntyviin suunnittelu- ja valmistelukustannuksiin. Lue lisää

Julkaistu 6.8.2020 klo 14.19, päivitetty 21.10.2021 klo 11.29