ARAn lomakkeet

ARAn tukien ja avustusten haussa sekä maksatuksessa käytettävät lomakkeet löytyvät kaikki tältä sivulta. Sivulla tekstin alla on listattuna viimeisimpänä päivitetyt lomakkeemme.

Sivun oikeassa laidassa on hakutoiminto, jolla lomakkeita voidaan hakea lomakkeen numeron, nimen tai hakusanojen mukaan sekä sivuston aihealueiluettelon avulla. Hakusanoilla haettaessa sanat on hyvä katkaista  asteriks- eli *-merkillä niiden tavanomaisimman taivutuskohdan mukaan.

Ohje hakusanoilla hakemiseen>>

 

*OIKOTIE: Korkotukilainan hakemiseen tarvittavat lomakkeet

Lomakkeet / Hakutulokset

Ensimmäinen Edellinen
3
4
5
6
7
8
9
Seuraava Viimeinen

Hanketieto A

Lomakkeella ilmoitetaan korkotukilainoitetun vuokra- tai asumisoikeustalohankkeen tilatiedot.

Hanketieto A (erityisryhmähankkeet)

Lomakkeella ilmoitetaan korkotukilainoitetun erityisryhmähankkeen tilatiedot.

Maksatushakemus asumisneuvontatoimintaan

Lomakkeella haetaan ARAlta asumisneuvonta-avustuksen maksatusta sekä toimitetaan ARAlle väli/loppuraportti avustuksen avulla tuetusta asumisneuvontatoiminnasta.

Asumisneuvonta-avustuksen hakulomake

Lomakkeella haetaan avustusta asumisneuvontatoiminnan toteutukseen.

Käyttötarkoituksen muutosavustuksen maksatushakemus

Lomakkeella haetaan ARAlta maksuun hankkeelle myönnetty käyttötarkoituksen muutosavustus.

ARA-talojen purkuavustushakemus

Lomakkeella haetaan avustusta ARA-vuokratalon purkamisesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Vuokratalokohdeluettelo

Lomakkeella listataan purkuavustusta hakevan omistajayhteisön talot/lainoituskohteet.

Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi (pitkäaikaisella perusparannuslainalla rahoitettu kohde)

Lomakkeella haetaan ARAlta hyväksyminen siihen, voidaanko pitkäaikaisella perusparannuslainalla rahoitettu ARA-kohde luovuttaa uudelle omistajalle (ns. luovutuksensaajan nimeäminen).

Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi (arava- ja korkotukilainakohteet)

Lomakkeella haetaan ARAlta hyväksymistä siihen, voidaanko arava- tai korkotukilainoitettu ARA-kohde luovuttaa uudelle omistajalle (ns. luovutuksensaajan nimeäminen).

Maksatushakemus (hissi- ja esteettömyysavustukset)

Lomakkeella haetaan hissi- ja esteettömyysavustuksen maksatusta.


Ensimmäinen Edellinen
3
4
5
6
7
8
9
Seuraava Viimeinen