Oikaisuvaatimus iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjausavustushakemuksen päätökseen

Lomakkeen nimi Oikaisuvaatimus iäkkään tai vammaisen henkilön asunnon korjausavustushakemuksen päätökseen
   
Lomakkeen numero OiKa
   
Tarkoitus ja kohde Iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjaaminen
   
Hakemukset nopeammin perille verkkoasioinnin kautta (banneri)

 

Päätökseen tyytymätön avustuksen hakija saa hakea muutosta saamaansa päätökseen tekemällä oikaisuvaatimuksen ARAlle. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hakijan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemäntenä päivänä päätöksen lähettämisestä.

Esim. jos päätös on lähetetty 10.1., katsotaan se tiedoksisaaduksi 17.1. Silloin oikaisupäätös on toimitettava ARAan viimeistään 16.2. klo 16 mennessä. 

Oikaisuvaatimuksen voi tehdä ARAn verkkoasioinnissa tai tällä lomakkeella.

Paperiset asiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä, kunhan ne ehtivät perille viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

 

 

  •  
Julkaistu 12.12.2017 klo 10.50, päivitetty 7.2.2019 klo 15.29