Maksatushakemus asumisneuvontatoimintaan

Lomakkeen nimi Maksatushakemus asumisneuvontatoimintaan
   
Lomakkeen numero ARA 56a
   
Tarkoitus ja kohde Asumisneuvontatoiminnan tukeminen
   

Lomakkeella haetaan ARAlta asumisneuvonta-avustuksen maksatusta sekä toimitetaan ARAlle väli/loppuraportti avustuksen avulla tuetusta asumisneuvontatoiminnasta.

ARA maksaa avustuksen sen jälkeen, kun sille on toimitettu selvitys, jonka perusteella avustetun neuvontatyön tuloksia ja tavoitteiden toteutumista voidaan arvioida. 

Hakemukset liitteineen toimitetaan ARAan. 

Tarvittavat liitteet:

 • Nimenkirjoitusoikeuden osoittava dokumentti (ellei toimitettu aiemmin)
 • Raportti maksatuskauden toiminnasta
 • Ohjausryhmän pöytäkirjat
 • Mahdollinen selvitys arvonlisäveron tukikelpoisuudesta
 • Kirjanpidosta vastaavan henkilön allekirjoittamat tilinpitoasiakirjat
 • Selvitys projektihenkilöstön työajoista ja maksetuista palkoista
 • Selvitys yleiskustannusten jakoperusteista, mikäli haetaan korvausta laskennallisesta osasta yleiskustannuksia
 • Selvitys toiminnalla saaduista tuloista

Avustukset on haettava maksuun seuraavasti: 

 • Vuonna 2019 myönnettävä avustus on haettava maksuun 30.9.2021 mennessä.
 • Vuonna 2020 myönnettävä avustus on haettava maksuun 30.9.2022 mennessä.
 • Vuonna 2021 myönnettävä avustus on haettava maksuun 30.9.2023 mennessä.

 

Julkaistu 22.5.2015 klo 12.00, päivitetty 3.11.2020 klo 11.25