Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointi

Lomakkeen nimi Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointi
   
Lomakkeen numero ARA 55b
   
Tarkoitus ja kohde Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden asunto-olojen parantaminen
   

Lomakkeella kunta antaa selvityksen kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden asumistarpeesta investointiavustushankkeiden hakemuksiin.

Lomake toimitetaan investointiavustushakemuksen liitteenä ARAan.

 

Julkaistu 10.6.2015 klo 16.32, päivitetty 26.5.2020 klo 10.13