Käyttötarkoituksen muutosavustuksen maksatushakemus

Lomakkeen nimi Käyttötarkoituksen muutosavustuksen maksatushakemus
   
Lomakkeen numero ARA 84a
   
Tarkoitus ja kohde Kiinteistön käyttötarkoituksen muutos
   

Lomakkeella haetaan ARAlta maksuun hankkeelle myönnetty käyttötarkoituksen muutosavustus. Avustuksen maksatusta voidaan hakea sen jälkeen, kun muutostyötoimenpiteet on tehty.

 

Hakemuksen liite:

  • kunnan viranomaisen antama rakennusvaihetodistus avustetun toimenpiteen valmiusasteesta tai muu selvitys kohteen valmiusasteesta.

 

 
Lomake toimitetaan liitteineen hankkeen sijaintikuntaan, joka toimittaa ne ARAan 8.9.2015 mennessä.

Julkaistu 22.5.2015 klo 12.00, päivitetty 20.1.2020 klo 15.23