Hissi- ja esteettömyysavustushakemus

Lomakkeen nimi Hissi- ja esteettömyysavustushakemus
   
Lomakkeen numero ARA 36b tai ARA 36c
   
Tarkoitus ja kohde Hissin rakentaminen hissittömään kerrostaloon / liikuntaesteiden poistaminen
   
Hakemukset nopeammin perille verkkoasioinnin kautta (banneri)

 

Lomakkeilla haetaan hissi- ja/tai esteettömyysavustusta ARAlta. Lomakkeet toimitetaan liitteineen ARAan.

  
LIITTEET

Hissiavustus

 • kaupparekisteriote
 • pohjapiirros, johon on merkitty hissin/hissien alustava sijoitus kiinteistöön
 • päätösvaltaisen kokouksen kokouspöytäkirja, jossa päätös toimenpiteestä on tehty (hallituksen kokous/yhtiökokous)           
 • hankkeen rahoitussuunnitelma                             
 • rakennuslupa                                                        
 • hissihanketta koskevat suunnitelmat/rakennuksen pääpiirustukset (asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukse
 • hissiratkaisun tekninen erittely, mahdolliset erikoispiirustukset sekä työselitykset                                       
 • selvitys hankkeen kustannuksista
  (tarjous; sopimus; laskut tai kuitit, jos töiden aloittamiseen on myönnetty aloituslupa)        
 • Esteettömyyskartoitus
  • ​ARA edellyttää hakijaa varmistamaan, että esteettömyys toteutuu kokonaisuudessaan tultaessa esim. rollaattorin avulla ulkoa sisälle.  Esteettömyyttä parantaviin toimenpiteisiin tulee hakea erikseen esteettömyysavustusta myös jälkiasennushankkeen yhteydessä.
 • valokuva vähintään pääsisäänkäynnistä ja mittaamalla todennettu nykyinen kynnyskorkeus.

Esteettömyysavustus

 • kaupparekisteriote
 • päätösvaltaisen kokouksen kokouspöytäkirja, jossa päätös toimenpiteestä on tehty (hallituksen kokous/yhtiökokous)
 • kustannusarvio toimenpiteiden kustannuksista (esim. tarjous; laskut, jos aloituslupa haettu)
 • selvitys korjaustoimenpiteistä
 • rakennuksen pohjapiirustus riippuen haetusta korjaustoimenpiteestä
 • rakennus- tai toimenpidelupa, jos kunta vaatii korjaustoimenpiteeseen em. luvat
 • ARA edellyttää hakijaa varmistamaan, että esteettömyys toteutuu kokonaisuudessaan tultaessa esim. rollaattorin avulla ulkoa sisälle sekä tarvittaessa lisäämään hakemukseen em. edellytyksen täyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet kustannuksineen.
 • valokuva kohteesta ennen korjaustoimenpidettä (valokuva tulee olla myös valmiista korjauksista maksatushakemuksen yhteydessä)
 
Julkaistu 22.5.2015 klo 12.00, päivitetty 11.5.2021 klo 10.41