Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi (pitkäaikaisella perusparannuslainalla rahoitettu kohde)

Lomakkeen nimi Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi (pitkäaikaisella perusparannuslainalla rahoitettu kohde)
   
Lomakkeen numero ARA 5d
   
Tarkoitus ja kohde ARA-kohteen luovuttaminen uudelle omistajalle
   

Lomakkeella haetaan ARAlta hyväksyminen siihen, voidaanko pitkäaikaisella perusparannuslainalla rahoitettu ARA-kohde luovuttaa uudelle omistajalle (ns. luovutuksensaajan nimeäminen).

ARA-kohteet voidaan luovuttaa kunnalle tai ARAn nimeämälle yhteisölle tai niiden määräysvallassa olevalle yhtiölle. Uudelle omistajalle on haettava ARAn hyväksyminen ennen kohteen luovutusta.

Samalla lomakkeella haetaan ARAsta kohteen luovutuskorvauksen määrää. ARA määrittää kohteen luovutuskorvauksen tietyin ehdoin ja  laskentakaavan mukaan.

Lomake toimitetaan allekirjoitettuna tarvittavin liittein ARAan.

 

Julkaistu 22.5.2015 klo 12.00, päivitetty 18.3.2020 klo 13.22