Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi (arava- ja korkotukilainakohteet)

Lomakkeen nimi Hakemus luovutuksensaajan nimeämiseksi (arava- ja korkotukilainakohteet)
   
Lomakkeen numero ARA 5b
   
Tarkoitus ja kohde ARA-kohteen luovuttaminen uudelle omistajalle
   

Lomakkeella haetaan ARAlta hyväksymistä siihen, voidaanko arava- tai korkotukilainoitettu ARA-kohde luovuttaa uudelle omistajalle (ns. luovutuksensaajan nimeäminen).

ARA-asunnot voidaan luovuttaa kunnalle tai ARAn nimeämälle yhteisölle tai niiden määräysvallassa olevalle yhtiölle. Uudelle omistajalle on haettava ARAn hyväksyminen ennen kohteen luovutusta.

Samalla lomakkeella haetaan ARAsta kohteen luovutuskorvauksen määrä. ARA määrittää kohteen luovutuskorvauksen tietyin ehdoin ja laskentakaavan mukaan.

Lomake toimitetaan allekirjoitettuna tarvittavin liittein varustettuna ARAan.

 

Julkaistu 22.5.2015 klo 12.00, päivitetty 27.3.2020 klo 20.05