Erityisryhmien investointiavustushakemus

Lomakkeen nimi Erityisryhmien investointiavustushakemus
   
Lomakkeen numero ARA 71
   
Tarkoitus ja kohde Erityisryhmien (esim. vanhukset, vammaiset, nuoret) asuntokohteiden asunto-olojen parantaminen
   

Lomakkeella haetaan avustusta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen (erityisryhmien investointiavustus).

Lomaketta käytetään hankkeen vireillepanovaiheessa (varauspäätöksen hakemiseen) ja varsinaista avustuspäätöstä haettaessa sitten, kun ARA on hyväksynyt hankkeen rakennussuunnitelman ja kustannukset (tehnyt osapäätöksen).

Erityisryhmien investointiavustushakemus voidaan tehdä ennen urakkasopimusten allekirjoittamista.

Lomakkeissa on ilmoitettava onko hanke arvonlisäverovelvollinen ja saako hakija kyseisestä hankkeesta arvonlisäveropalautuksen.

Julkaistu 22.5.2015 klo 12.00, päivitetty 24.1.2019 klo 12.48