Avustushakemus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan

Lomakkeen nimi Avustushakemus vuokra-asukkaiden talousneuvontatoimintaan
   
Lomakkeen numero ARA 58
   
Tarkoitus ja kohde Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäisyyn ja auttamiseen tarkoitetun toiminnan avustaminen
   

  
Avustuksella tuetaan toimintaa, jolla luodaan malleja talousongelmaisten vuokralaisten auttamiseen.

Avustus liittyy Vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen -kokeiluhankkeeseen (2018-2020). Lue lisää avustuksesta ja sen saamisen edellytyksistä

Hakemukset lähetään ARAn kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ara (at) ara.fi 
tai postitse osoitteeseen: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA),  PL 30, 15141 Lahti

Hakemuksen liitteet

Lomakkeeseen on liitettävä hankeajan kattava kokonaissuunnitelma, josta ilmenevät ainakin seuraavat asiat:

 1. Tiedot avustettavaa toimintaa toteuttavasta organisaatiosta, suunnitellun henkilöresurssin määrästä ja koulutuksesta / osaamisesta sekä toiminnassa noudatettavista toimintatavoista
    
 2. Toiminnan kohderyhmä sekä neuvonnan tarve
    
 3. Minkälaisia uusia työ- ja toimintamuotoja hankkeella tavoitellaan
    
 4. Toimintaympäristö; tilat, alueet ja yhteistyöverkostot
    
 5. Tavoitteet, tulokset ja vaikuttavuus
    
 6. Hankkeen alkaminen, eteneminen ja suunnitelmat toimintamuotojen vakiinnuttamisesta
    
 7. Ohjausryhmän asettaminen
Julkaistu 19.1.2018 klo 13.39, päivitetty 21.12.2020 klo 8.40