Asumisneuvonta-avustuksen hakulomake

Lomakkeen nimi Asumisneuvonta-avustuksen hakulomake
   
Lomakkeen numero ARA 56
   
Tarkoitus ja kohde Asumisneuvontatoiminnan tukeminen
   

Lomakkeella haetaan avustusta asumisneuvontatoimintaan, joka tukee pitkäaikaisasunnottomien, maahanmuuttajien, mielenterveyskuntoutujien, syrjäytymisuhan alaisten nuorten, perheiden ja ikääntyneiden asumista.

Avustusta voivat hakea kunnat, järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa.

Hakemukseen on liitettävä hankkeeseen osallistuvien yhteisöjen päätökset hankkeen ja sen käynnistämisen hyväksymisestä sekä rahoitukseen osallistumisesta. Järjestöjen hakemuksiin on liitettävä lisäksi sijaintikunnan lausunto hankkeesta.

Hakemukset liitteineen toimitetaan ARAan.

Julkaistu 22.5.2015 klo 12.00, päivitetty 19.10.2020 klo 12.22