Erityisryhmien investointiavustuksen hakeminen

Avustusprosessi jakaantuu 4 vaiheeseen:

Tukiprosessi, vaihe 1 Tukiprosessi, vaihe 2, Tukiprosessi, vaihe 2

Tukiprosessi, vaihe 3 Tukiprosessi, vaihe 4

1.vaihe: Tukihakemusten käsittely

ARAn hankevalinta eli ehdolliset varauspäätökset hankkeille

Erityisryhmien investointiavustusta haetaan ARAn vuosittain asettaman hakuajan sisällä. Ensimmäisessä vaiheessa avustukselle haetaan ehdollinen varauspäätös, jossa kerrotaan, milloin viimeistään hankkeen suunnitelmien ja kustannusten hyväksymisasiakirjojen on oltava ARAssa (ks. vaihe 2).

 
Investointiavustusta haettaessa ARA tarvitsee seuraavat lomakkeet ja asiakirjat:

 1. Erityisryhmien investointiavustushakemus (lomake ARA 71)
 2. Kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunto erityisryhmien investointiavustushakemukseen (lomake ARA 55)
 3. Ikääntyneiden palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointi (lomake ARA 55a)
 4. Kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden palveluasuntotarpeen ja -kannan arviointi (lomake ARA 55b)

Hakemukseen liitetään myös korkotukilainahakemus (lomake ARA 64), jonka sisältö on kuvattu tarkemmin avustuksen hakuohjeessa. Hankkeesta on oltava kunnan puoltava lausunto, joka ilmenee korkotukilainahakemuksessa. Lausunnossa kunnan on otettava kantaa hankkeen soveltuvuuteen kunnan asuntokantaan ja asuntomarkkinatilanteeseen.

                                                                                                                ~Takaisin sivun alkuun~

2. vaihe: Rakennussuunnitelmien ja kustannusten hyväksyminen

Ns. osapäätösvaihe eli rakennustöiden aloitusluvan saaminen

Toisessa vaiheessa haetaan ARAlta rakennussuunnitelmien ja kustannusten hyväksymistä. ARAn hyväksyessä hankkeen suunnitelmat ja kustannukset hanke saa ARAlta osapäätöksen, joka käytännössä tarkoittaa rakennustöiden aloituslupaa.

 
ARAan 2. vaiheessa toimitettavat asiakirjat. Ks. lista asiakirjoista seuraavista lomakkeista:

  

                                                                                                                ~Takaisin sivun alkuun~

3. vaihe: Rahoituksen hyväksyminen ja tukien maksaminen

  
A) Rahoituspäätökset (avustus- ja korkotukilainapäätökset)

Avustuspäätöstä voi hakea sen jälkeen, kun hanke on saanut osapäätöksen. Hakemuksen voi tehdä ennen urakkasopimusten allekirjoittamista.

 
ARAlle 3. vaiheessa toimitettavat asiakirjat:

 1. Erityisryhmien investointiavustushakemus (lomake ARA 71)
 2. Lisäksi ks. korkotukilainaan liittyvät muut asiakirjat lomakkeesta:

Avustuspäätöstä haetaan samalla hakulomakkeella kuin ehdollista avustusvarausta. Hakija täyttää uudelleen hakemuslomakkeen ARA 71 tiedoin, jotka vastaavat osapäätösvaiheessa hyväksyttyjä suunnitelmia ja kustannuksia.

Lomakkeissa on myös ilmoitettava se, onko hakija arvonlisäverovelvollinen ja saako hakija kyseisestä hankkeesta arvonlisäveropalautuksen.

Avustuspäätöksen jälkeen ARA tekee hakemuksesta korkotukilainapäätöksen.

  
 

B) Avustuksen maksaminen

ARA voi maksaa avustuksen vasta kun hanke on saanut myös korkotukilainapäätöksen.

Avustus maksetaan erissä, jotka perustuvat hankkeen valmiusasteeseen. Avustusta voi hakea maksettavaksi alla mainituilla lomakkeilla, kun hankkeesta on valmiina 30 %, 60 %, 90 % ja 100 %. ARA maksaa kuitenkin yhdessä erässä ne avustukset, joiden avustusosuus on enintään 10 %.

 
ARAan toimitettavat asiakirjat:

 1. Erityisryhmien investointiavustuksen maksatushakemus (lomake ARA 72)
  • HUOM: Hakemuksen allekirjoittajalla on oltava nimenkirjoitusoikeus tai toimivaltuus maksatuksen hoitamiseen
 2. Rakennusvalvojan allekirjoittama valmiusastetodistus (lomake ARA 73)

                                                                                                                ~Takaisin sivun alkuun~

4. vaihe: Loppuselvitys hankkeen valmistuttua ja viimeinen avustuserä

ARAn tarkistuspäätökset hankkeen osapäätöksestä ja korkotukilainasta sekä avustuksen vahvistamispäätös

Hakijan on aina ilmoitettava avustushankkeiden toteutuneet kustannukset (ns. loppuselvitys). Tämä tehdään hakemalla ARAlta avustuksenvahvistamispäätöstä hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaisesti (lomakkeella ARA 64).

ARA maksaa avustuksen viimeisen 10 % ns. loppuerän sen jälkeen, kun se on vahvistanut toteutuneen rahoituksen. Maksua haetaan lomakkeella ARA 72.

Viimeisen erän maksatusta varten ARA edellyttää, että avustuksensaaja vakuuttaa valinneensa asukkaat avustushakemuksensa mukaisesti.

 1. Erityisryhmien investointiavustuksen maksatushakemus (lomake ARA 72)
 2. Rakennusvalvojan allekirjoittama valmiusastetodistus (lomake ARA 73)

  

                                                                                                                ~Takaisin sivun alkuun~

 

Julkaistu 11.6.2015 klo 9.10, päivitetty 9.1.2020 klo 13.15