Mikä katsotaan öljylämmityksestä luopumiseksi?

Vastaus:

Toimenpideluokkaan ”Öljylämmityksestä luopuminen” hyväksytään kaikki fossiilisesta polttoaineesta lämmitysmuotona luopuminen eli muun muassa öljy, kivihiili, turve ja maakaasu.

Öljylämmityksestä luopumiseen katsotaan kuuluvaksi kaikki öljylämmitysjärjestelmän muutokseen liittyvät kustannukset, kuten säiliön ja laitteiston purku sekä uuden päälämmitysmuodon laitteistot asennuksineen.

Toimenpiteen kustannuksista avustuksen laskentaan hyväksytään 100 % ja siten mahdollinen avustettava osuus on 50 % toimenpiteen kokonaiskustannuksista.

Jos öljylämmityslaitteisto jää asuinrakennukseen täydennyslaitteistoksi tai varalle, sen täytyy näkyä korjaustoimenpiteiden jälkeisellä energiatehokkuuslaskelmalla. E-lukulaskennassa fossiilisen polttoaineen energiamuotokerroin on 1,0.

Jos öljylämmitys (tai muu fossiilinen polttoaine) näkyy lopputilanteen energiatehokkuuslaskelmilla, kyseessä ei ole öljylämmityksestä luopuminen. Tällöin toimenpiteen avustusprosentti riippuu tehtävästä korjaustoimenpiteestä.

Esimerkiksi jos asuinrakennukseen asennetaan uudeksi päälämmönlähteeksi ilma-vesilämpöpumppu ja öljylämmitys jää täydentäväksi lämmönlähteeksi, avustettava toimenpideluokka on "Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmät", jolloin kustannuksista huomioidaan avustuksen laskennassa 50 % ja mahdollinen avustus on 25 %.

Julkaistu 9.7.2021 klo 14.16, päivitetty 9.7.2021 klo 14.15