Usein kysyttyä avustettavista kustannuksista ja avustuskelpoisuudesta

Olemme jaotelleet kysymykset ja vastaukset aihepiireittäin. Tältä sivulta löydät avustettaviin kustannuksiin liittyvät kysymykset ja vastaukset sekä vastauksen kysymyksiin siitä, mitä voidaan avustaa (avustuskelpoisuus).

Siirry Usein kysyttyjen kysymysten pääsivulle

Saat vastaukset näkyville oleviin kysymyksiin esiin napauttamalla kysymystä.

Vastaus:

Avustusta ja avustuksen maksua haettaessa käytetään arvonlisäverollisia summia.

Vastaus:

Korjaustoimenpiteiden lisäksi ARA voi myöntää avustusta myös suunnittelukustannuksiin. Avustettavia suunnittelukustannuksia voivat olla muun muassa:

  • avustuksen saamiseen ja avustettavuuden selvittämiseen tarvittavat selvitykset (kuten ratkaisujen mukaisen E-lukulaskelmien laadinta ja sen selvittäminen paraneeko energiatehokkuus tarpeeksi)
  • kaikki avustettavien toimenpiteiden vaatimien lupien, rakennuttamispalveluiden sekä valvonnan kustannukset
  • korjaushankkeeseen kuuluvien viranomaismääräysten ja lupien edellyttämät lisäselvitykset sekä valvojan kiinnittäminen hankkeeseen
  • maksatushakemuksen liitteeksi tarvittava virallinen energiatodistus.

Huom.  ARA tekee aina lopullisen päätöksen avustukseen hyväksyttävistä kustannuksista hakemuskohtaisesti. Energia-avustusta ei voida myöntää vain suunnittelukuluihin.

Vastaus:

Ei. Energia-avustusta voidaan myöntää energia-avustusasetuksen (1341/2019) 3 §:n mukaan vain sellaisten korjaustoimenpiteiden kustannuksiin, joiden yhteydessä asuinrakennuksen energiatehokkuutta parannetaan.

Asuinrakennuksen energiatehokkuuden on siis parannuttava nyt tehtävien toimenpiteiden avulla, jotta avustusta voi saada, eli avustuksella toteutettavan toimenpidekokonaisuuden pitää pienentää E-lukua. Avustusta voidaan myöntää vain sellaisille toimenpiteille, jotka vaikuttavat asuinrakennuksen E-luvun alenemiseen.

Hakijan on osoitettava E-lukulaskelmilla, että avustettavaksi haettavien toimenpiteiden tekemisen jälkeen rakennus täyttää rakennustyypin mukaisen E-luvun minimialeneman, eli E-luku pienenee vähintään sen verran kuin mitä avustuksen saaminen edellyttää. Toimenpiteiden on lisäksi oltava kustannustehokkaita ja asianmukaisesti suunniteltuja. Lähtökohtana suunnittelussa on rakennuksen hyvään sisäympäristöön ja energiatehokkuuteen tähtäävä lopputulos.

Vastaus:

Ei. Energia-avustusta ei myönnetä kerrosalaltaan alle 50 m2:n asuinrakennuksille, koska kerrosalaltaan alle 50 m2­:n rakennukset on rajattu energiatehokkuuslainsäädännön ulkopuolelle maankäyttö- ja rakennuslain 117 g §:ssä.

Energia-avustuksen myöntämisen edellytyksenä on energiatehokkuuden parantumisen osoittaminen energiatehokkuuslainsäädännön mukaisesti.

Vastaus:
Avustuskelpoisiksi katsotaan sellaiset ratkaisut, joissa avustuksella toteutettavan laitteiston tai muun toimenpiteen omistajuus on kokonaan rakennuttajalla viimeistään sillä hetkellä, kun avustusta haetaan ARAlta maksuun.

Julkaistu 20.5.2021 klo 14.04, päivitetty 8.7.2021 klo 13.21