Avustusosuuksien laskentaesimerkki

Yksittäisen toimenpiteen kustannuksista voidaan huomioda avustuksen laskennassa vain tietty, kullekin toimenpiteelle määritelty osuus kokonaiskustannuksista. Avustuksen laskentaan hyväksyttävät osuudet vaihtelevat 20-100 %:n välillä. Avustuksen osuus on puolet avustuksen laskentaan huomioitavista kustannuksista. 

Kaikkien eri toimenpiteiden avustettavat osuudet lasketaan yhteen. Toimenpiteille yhteenlaskettu avustussumma on aina enintään 4 000 euroa tai lähes nollaenergiatasoon pyrittäessä 6 000 euroa asuntoa kohden.

Esimerkki yhden toimenpiteen mahdollisesta avustuksesta

Jos toimenpiteen kokonaiskustannuksista huomioidaan avustuksen laskennassa esimerkiksi 20 %, voi tähän toimenpiteeseen saada avustusta enintään 10 % toimenpiteen kokonaiskustannuksista.

Toimenpide:
Jäähdytysjärjestelmä, jonka kustannuksista avustuksen laskennassa huomioidaan 20 % (taulukon sarake 2)

Avustuksen laskenta:

Jos jäähdytysjärjestelmä maksaa 4 000 euroa, huomioidaan siitä avustuksen laskennassa 20 % osuus eli 800 euroa. Avustusta voidaan myöntää tälle toimenpiteelle enintään puolet tuosta osuudesta eli 400 euroa, jos avustuksen muut ehdot täyttyvät.

Infografiikka toimenpiteiden avustettavan osuuden laskennasta. Se kuvittaa sivulla olevan tekstin.
Infografiikka toimenpiteiden avustettavan osuuden laskennasta.
Julkaistu 25.11.2020 klo 9.43, päivitetty 26.1.2021 klo 11.16