Avustettavat korjaukset ja avustuksen laskenta

Yksittäisen toimenpiteen kustannuksista voidaan huomioda avustuksen laskennassa vain tietty, kullekin toimenpiteelle määritelty osuus. Avustuksen laskentaan hyväksyttävät osuudet vaihtelevat 20-100 %:n välillä. Avustuksen osuus on puolet avustuksen laskentaan huomioitavista kustannuksista. 

Kaikkien eri toimenpiteiden avustettavat osuudet lasketaan yhteen. Toimenpiteille yhteenlaskettu avustussumma on aina enintään 4 000 euroa tai lähes nollaenergiatasoon pyrittäessä 6 000 euroa asuntoa kohden.

Suositus: Käytä pätevöitynyttä energiatodistuksen laatijaa E-lukulaskelmien teossa

ARA suosittelee, että käytät pätevöitynyttä energiatodistuksen laatijaa E-lukulaskelmien teossa. Alueellasi toimivat pätevöityneet laatijat löydät ARAn energiatodistusrekisterin laatijahaulla: Energiatodistusrekisteri.fi

Jos toimenpiteen kokonaiskustannuksista huomioidaan avustuksen laskennassa esimerkiksi 20 %, voi tähän toimenpiteeseen saada avustusta enintään 10 % toimenpiteen kokonaiskustannuksista.

Toimenpide:

Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään asetuksen 4/13 velvoittamaan tasoon.  Kustannuksista huomioidaan avustuksen laskennassa 20 % (tieto löytyy toimenpitetaulukon sarakkeesta 2).

Toimenpiteen mahdollisen avustuksen laskenta:

Jos ikkunoiden vaihtaminen maksaa 10 000 euroa, huomioidaan siitä avustuksen laskennassa 20 % osuus eli 2 000 euroa. Avustusta voidaan myöntää tälle toimenpiteelle enintään puolet tuosta osuudesta eli 1 000 euroa, jos avustuksen muut ehdot täyttyvät.

Visuaalinen kuvaus esimerkissä mainitun toimenpiteen avustuksen laskennasta.

Avustus yhteensä:

Jos teet myös muita korjauksia tai parannuksia asuinrakennukseesi, lasketaan kaikista toimenpiteistä tällä tavoin lasketut osuudet yhteen. Jos yhteenlaskettu summa ylittää 4 000 euroa asuntoa kohden (tai 6 000 euroa asuntoa kohden, jos tavoittelet nollaenergiatasoa tai parannat nollaenergiatasolta), on avustus 4 000 euroa asunnolta (tai 6 000 euroa asunnolta).

Jos summa jää alle 4 000 euroa / asunto (tai 6 000 euroa / asunto), avustusta voidaan myöntää vain toimenpiteiden yhteenlasketun summan verran.

Laskurin avulla voit arvioida energia-avustuksen määrää. Laskuri on excel-tiedostomuodossa. Lataa laskuri koneellesi klikkaamalla alla olevaa linkkiä.

Ennen avustuksen hakemista tarvitaan kaksi laskelmaa asuinrakennuksen E-luvusta, rakentamisajankohdalta tai käyttötarkoituksen muutosvuodelta sekä korjaustoimenpiteiden jälkeisestä tilanteesta.

Ympäristöministeriö on tehnyt laskentaohjeen E-lukujen laskentaan. Ohje sisältää myös tarkempia laskentaesimerkkejä.

Lataa laskentaohje (julkaistu 20.12.2019 ja päivitetty 8.1.2020):


Avustettavat toimenpiteet ja avustuksen osuus kustannuksista

Seuraavassa taulukossa luetellaan toimenpiteet, joille avustusta voidaan myöntää. Projektiisi voi kuulua useampia toimenpiteitä. Katso lista läpi ja tarkista, mitkä ovat avustettavia ja minkä kokoista osuutta kustannuksista voidaan avustaa.

Toimenpide Avustuksen laskennassa huomioitava osuus toimenpiteiden kustannuksista Avustuksen osuus toimenpiteiden kustannuksista
(puolet avustuksen laskennassa huomioitavasta osuudesta)
Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen lämmöntalteenotolla, ilmanvaihdon lämmöntalteenoton lisääminen (ml. poistoilmalämpöpumppu), muun lämmöntalteenoton lisääminen (ml. jäteveden lämmöntalteenotto). 50 % 25 %
Öljylämmityksestä luopuminen, kun kokonaisratkaisulla saavutetaan avustuksen saamisen edellyttämä taso. 100 % 50 %
Paineenalennus ja vettä säästävät kalusteet sekä putkien eristys alkuperäistä parempaan tasoon linjasaneerauksen yhteydessä. 20 % 10 %
Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys tai aurinkoenergiajärjestelmän lisäys vesikatolle vesikaton uusimisen yhteydessä. 20 % 10 %
Pintojen ja kalusteiden uusiminen, kun ne uusitaan energiatehokkuutta merkittävästi (esimerkiksi lisälämmöneristys, vähintään asetuksen 4/13 taso) parantaneiden korjausten yhteydessä. 20 % 10 %
Lisälämmöneristys alapohjan uusimisen yhteydessä. 20 % 10 %
Sisäseinän merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys lämpimän ja puolilämpimän tilan välillä. 50 % 25 %
Kiinteistönhallintajärjestelmät energian käytön tehostamiseen, sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen sekä järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä järjestelmän oikean toiminnan varmistamiseen liittyvä toimenpide sekä niiden tarvitsevat rakennukseen tulevat kaapeliasennukset ja tietoverkot. 50 % 25 %
Automaatio- ja ohjaus- sekä seuranta- ja säätöjärjestelmien lisääminen sekä järjestelmien tasapainotus sekä lämpötilan säätölaitteiston uusiminen ja säätö koko rakennuksessa. 50 % 25 %
Sokkeleiden lisäeristys, routaeristeiden lisäys, kaapeli- tai putkikanaalien lisääminen energiatehokkuutta parantavien laitteistojen ja järjestelmien vuoksi. 20 % 10 %
Innovatiiviset ja muut ratkaisut, joilla on energian käytön tehostamiseen tai energiatehokkuuteen tai kulutusjoustoihin luettavaa merkitystä kokonaisuuteen tai rakennuksen toimintaan kokonaisuutena tai ovat muuten hyödyllisiä rakennuksen omistajalle energiamielessä. 50 % 25 %
Suunnittelukustannukset, myös E-luvun laskennasta ja energiatodistuksen laatimisesta aiheutuneet. 100 % 50 %
Merkittävä (vähintään asetuksen 4/13 taso) lisälämmöneristys julkisivun uusimisen yhteydessä. 20 % 10 %
Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään asetuksen 4/13 velvoittamaan tasoon. 20 % 10 %
Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen vähintään 30 % asetuksen 4/13 vaatimuksia parempaan tasoon. 50 % 25 %
Aurinkoenergialasit, jotka ovat aurinkopaneeleiden tavoin toimivia aurinkosähköntuottajia 50 % 25 %
Aurinkosuojaus kaihtimilla, markiiseilla, ikkunan g-arvolla jne. 50 % 25 %
Jäähdytysjärjestelmä. 20 % 10 %
Tulisijan vaihtaminen varaavaan tulisijaan. 50 % 25 %
Rakennuksen tiivistäminen siten, että se osoitetaan ennen ja jälkeen tehdyllä tiiveysmittauksella. 100 % 50 %
Lämpöpumppu- ja lämmöntalteenottojärjestelmien sekä aurinkoenergian hyödyntämiseen käytettävät laitteistot, tarvittavine kaapeli- ja putkivetoineen. 50 % 25 %
Poistoilmapuhaltimien tai suurissa yksiköissä niiden moottorien vaihto nykyaikaisiin 50 % 25 %
Parvekelasitukset asennettuna niin, että koko parveke on lasituksella suljettavissa 5 % 2,5 %
Julkaistu 15.4.2021 klo 11.06, päivitetty 23.4.2021 klo 15.32