Avustus kunnille öljy- ja maakaasulämmityksestä luopumiseen

Piirroskuva, jossa käsi pitelee hakemuslomakkeita.

Kenelle?

Kunnille ja kuntien omistamille liikelaitoksille, jotka ovat osa kunnan hallintoa ja taloutta.

Piirroskuvitus, jossa käsi pitelee rahamassia.

Kuinka paljon?

Enintään 30–35 % riippuen siitä, onko kunta liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

 

Kunnilla on mahdollisuus nyt hakea ARAlta avustusta kuntien omistamien kiinteistöjen öljy- ja maakaasulämmityksestä kokonaan luopumiseen vuoden 2022 talousarvion mukaisesti. Päätöksiä voidaan tehdä, jos eduskunta hyväksyy valtion 2. lisätalousarvion vuodelle 2022.

Avustusta voivat hakea kunnat ja kuntien omistamat liikelaitokset, jotka ovat osa kunnan hallintoa ja taloutta. Edellytyksenä liikelaitoksille on, etteivät ne ole erillisiä oikeushenkilöitä tai itsenäisiä kirjanpitovelvollisia. 

ARA-asunnot ja muut asuinkiinteistöt eivät kuulu tämän avustuksen piiriin.

Mitä avustetaan?

Avustusta voi hakea kuntien omistamien kiinteistöjen öljy- ja maakaasulämmitysjärjestelmän kokonaan poistamiseen ja muuttamiseen muihin lämmitysmuotoihin. Jos eduskunta hyväksyy tätä avustusta koskevan rahoituksen, ARA voi sen jälkeen tehdä avustuspäätöksiä.

Uuden rakennuskohtaisen lämmitysjärjestelmän on käytettävä muuta kuin fossiilista polttoainetta.

Kaukolämpö voi olla korvaava lämmitysratkaisu tässä avustusmuodossa. Öljy- tai maakaasulaitteistot eivät voi jäädä varajärjestelmäksi korvaamaan mahdollista huippukulutusta, vaan laitteistot on purettava rakennuksista kokonaan.

Avustus myönnetään suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Avustettaviksi kustannuksiksi hyväksytään tavanomaiset lämmitysjärjestelmän muuttamisesta aiheutuneet suunnittelu-, purku-, kierrätys-, laite- ja asennuskustannukset, mukaan lukien kustannukset liittymän rakentamisesta, ohjaus- ja automaatiojärjestelmästä sekä öljy- ja maakaasulaitteiston ja -säiliön purkamisesta.

Avustuspäätökseen saa vaatia oikaisua valtionavustuslain (688/2001) 34 §:n mukaan siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään.

Kuinka paljon avustusta?

Avustuksen suuruus riippuu siitä, onko kunta liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

  • Kunnille, jotka ovat liittyneet vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, avustus voi olla enintään 35 % hyväksytyistä kustannuksista.
  • Kunnille, jotka eivät ole liittyneet vapaaehtoiseen energiatehokkuus­sopimukseen, avustus voi olla enintään 30 % hyväksytyistä kustannuksista.

Lisätietoja vapaaehtoisesta energiatehokkuussopimuksesta ja siihen liittymisestä: energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Hakijan tulee hakea tästä vuoden 2022 määrärahasta myönnettävälle avustukselle maksatusta ARAlta hankkeen valmistuttua, kuitenkin viimeistään 30.9.2024 mennessä.

Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 44. Siirry lomakkeen sivulle

Maksatusta haetaan lomakkeella ARA 44b. Siirry lomakkeen sivulle

Hakemus lähetetään sähköpostilla ARAn kirjaamoon:
Sähköpostiosoite: kirjaamo.ara(at)ara.fi

 
 

Suosittelemme, että kunta hakee avustusta kaikkiin omistamiinsa kiinteistöihin yhdellä hakemuksella.

Hakemuksen liitteet:

  1. Hakemukseen on liitettävä lyhyt, vapaamuotoinen suunnitelma tehtävistä toimenpiteistä ja niiden kustannuserittely.

  2. Yhteenveto kiinteistöjen ominaisuuksista ja kustannuksista sekä uusista lämmitysjärjestelmistä. Tämä yhteenveto tehdään ARAn lomakkeella ARA 44a.  Siirry lomakkeen sivulle
Julkaistu 25.5.2022 klo 12.26, päivitetty 8.6.2022 klo 13.32