Avustus kunnille öljylämmityksestä luopumiseen

Piirroskuva, jossa käsi pitelee hakemuslomakkeita.

Kenelle?

Kunnille ja kuntien omistamille liikelaitoksille, jotka ovat osa kunnan hallintoa ja taloutta.

Edellytyksenä liikelaitoksille on, etteivät ne ole erillisiä oikeushenkilöitä tai itsenäisiä kirjanpitovelvollisia.

Piirroskuvitus, jossa käsi pitelee rahamassia.

Kuinka paljon?

Enintään 20–25 % riippuen siitä, onko kunta liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

Tutustu tarkempiin ohjeisiin ja avustuksen edellytyksiin hakuohjeesta:

Mitä avustetaan?

Avustusta voidaan myöntää kuntien omistamien kiinteistöjen öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja muuttamiseen muihin lämmitysmuotoihin. Uuden rakennuskohtaisen lämmitysjärjestelmän on käytettävä muuta kuin fossiilista polttoainetta.

Avustus myönnetään suunnitelmaan perustuvan kustannusarvion mukaisesti. Avustettaviksi kustannuksiksi hyväksytään tavanomaiset lämmitysjärjestelmän muuttamisesta aiheutuneet suunnittelu-, purku-, kierrätys-, laite- ja asennuskustannukset, mukaan lukien kustannukset liittymän rakentamisesta, ohjaus- ja automaatiojärjestelmästä sekä öljysäiliön poistamisesta.

Avustusta voi hakea kustannuksiin, jotka ovat muodostuneet 1.6.2020 alkaen.

Kuinka paljon avustusta?

Avustuksen suuruus riippuu siitä, onko kunta liittynyt vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen.

Sopimukseen liittyneet kunnat

Kunnille, jotka ovat liittyneet vapaaehtoiseen energiatehokkuussopimukseen, avustus voi olla enintään 25 % hyväksytyistä kustannuksista.

Muut kunnat

Kunnille, jotka eivät ole liittyneet vapaaehtoiseen energiatehokkuus­sopimukseen, avustus voi olla enintään 20 % hyväksytyistä kustannuksista.

Lisätietoja vapaaehtoisesta energiatehokkuussopimuksesta ja siihen liittymisestä: energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

Avustuksen hakeminen

Avustusta voi hakea ympäri vuoden 5.10.2020 alkaen.

Avustusta haetaan lomakkeella ARA 46.

Hakemus lähetetään sähköpostilla ARAn kirjaamoon:
Sähköpostiosoite: kirjaamo.ara(at)ara.fi

 
 

Suosittelemme, että kunta hakee avustusta kaikkiin omistamiinsa kiinteistöihin yhdellä hakemuksella.

Hakemuksen liitteet:

  1. Hakemukseen on liitettävä lyhyt, vapaamuotoinen suunnitelma tehtävistä toimenpiteistä ja niiden kustannuserittely.

  2. Yhteenveto kiinteistöjen ominaisuuksista ja kustannuksista sekä uusista lämmitysjärjestelmistä. Tämä yhteenveto tehdään ARAn lomakkeella ARA 46a. 

Hakulomake ARA 46 ja liitelomake ARA 46a

Hakulomake avustukselle kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseen

Lomakkeilla haetaan avustusta kuntien kiinteistöjen öljylämmityksestä luopumiseksi. Lue lisää

Avustuksen hakeminen maksuun: lomake ARA 46b

Maksatushakemus kuntien öljyavustukselle

Lomakkeella kunnat ja kuntien liikelaitokset voivat hakea myönnetyn avustuksen maksua. Lue lisää

Julkaistu 30.9.2020 klo 10.00, päivitetty 28.5.2021 klo 13.57