Selvitys ARA-vuokra-asuntokannalle tehdyistä kehittämistoimenpiteistä vuosina 2005–2016

Raportissa on selvitetty kehittämis- ja sopeuttamistoimenpiteitä, joita valtion tukemalle arava- ja korkotukivuokra-asuntokannalle on tehty vuosina 2005–2016. Selvityksen otanta on kattava, sillä selvitykseen liittyvään kyselyyn vastanneiden määrä kattaa noin 65 % ARA-vuokra-asuntojen määrästä.

Selvityksessä on kartoitettu sitä, miten käyttö- ja luovutusrajoituksista vapauttamista, vuokra-asuntojen myyntiä, asuntojen pilkkomista ja kohteiden purkamista on hyödynnetty ARA-asuntokannan kehittämisessä, ja miten tehtyjen toimenpiteiden on todettu ja koettu vaikuttaneen kunnan asuntomarkkinoihin ja vuokrataloyhteisön talouteen.

Selvitys on tehty alkuvuonna 2017 osana Yhdyskuntien uudistaminen 2016–2019 -projektia, jossa yhtenä tärkeänä teemana on vanhojen ARA-vuokra-asuntojen sopeuttaminen muuttuneeseen kysyntään.

Julkaistu 30.8.2017 klo 15.07, päivitetty 31.8.2017 klo 11.01