Kassu-työkirja: apua kuntien kokonaisvaltaisen asumisen suunnitteluun

Kassu-työkirja on ARAn luoma työkalumalli kuntien asumisen strategisen suunnittelun tueksi.

Idea työkirjaan sai alkunsa kuntien asumiseen liittyvissä strategioissa ja suunnittelukäytännöissä havaituista parannusmahdollisuuksista. Kantavana ajatuksena kehitystyössä on ollut kunnan eri osa-alueiden osaajien näkemyksen yhteensovittaminen ja vuoropuhelun lisääminen.

Työkirjan käytön toivotaan muun muassa pidentävän asumisen suunnitteluperspektiiviä kunnissa. Valmiiksi täytetyn mallin pitäisi myös tuottaa kokonaisvaltaisempi lähtöselvitys kunnan asumisen tarpeista ja tulevaisuuden tavoitteista, joista voidaan työkirjan avulla myös luoda karkeita toimintasuunnitelmia.

Työkirjan aihekokonaisuuksia ovat kunnan yleisen asumisen strategian lisäksi erityisryhmien asuntostrategia, vuokra-asuntostrategia ja maankäyttöön sekä energiatehokkuuteen liittyvät erityiskysymykset.

Eroavaisuudet kuntien lähtötilanteessa, osaamisessa ja tulevaisuuden haasteiden laadussa vaikuttavat siihen, että työkirja palvelee käyttäjiään eri tavoin.

Lue lisää Kassu-työkirjasta (pdf, 459 kt).

Lataa työkirjamalli

Julkaistu 4.11.2013 klo 16.04, päivitetty 27.2.2017 klo 14.56