Tutkimukset ja selvitykset

Selvitys ARA-vuokra-asuntokannalle tehdyistä kehittämistoimenpiteistä vuosina 2005–2016 30.8.2017
Alkuvuonna 2017 tehty selvitys kartoitti valtion tukemalle asuntokannalle tehtyjä kehittämis- ja sopeuttamistoimenpiteitä vuosina 2005-2016.
Lue lisää
Käsikirja tuotteiden ja ratkaisujen pilotoinnista asuinrakennushankkeissa (Koti kaikille -hanke) 5.6.2014
Koti kaikille -hanke on julkaissut käsikirjan, johon on koottu tietoa ja kokemuksia uusien tuotteiden ja ratkaisujen pilotoinnista. Käsikirjassa kuvataan pilotointiprosessi ja sen eri vaiheissa huomioon otettavia asioita, jotka auttavat pilotointien onnistumisessa.
Lue lisää
GBC Finlandin ympäristö- ja elinkaarimittarien pilotointi ARA-tuotannossa 28.3.2014
Hankkeessa pilotoidaan kehitettyjä ympäristömittareita ARAn tukemissa vuokra-asuntokohteissa ja asuntokannasssa.
Lue lisää
ARA selvitti väestöltään taantuvien kuntien ARA-asuntokannan käyttöasteet vuoden 2010 lopussa 18.9.2013
ARAn rahoittamassa tutkimuksessa selvitettiin, missä ARA-kannan käyttöasteet ovat alentuneet ja missä ne sijaitsevat taajamittain tai kunnittain.
Lue lisää
Putkiremonttien uudet hankinta- ja palvelumallit 8.2.2013
Hankkeessa kehitettiin menetelmiä ja toimintamalleja putkistokorjausten hankintaan.
Lue lisää
Lähiön uudistaminen Espoon Suvelassa 8.2.2013
Espoon Suvelan uudistamisessa käytettiin työmuotona klinikkatyöskentelyä.
Lue lisää
TUKEFIN - korjausrakentamisen tuottavuuden parantaminen 8.2.2013
Hankkeen tavoitteena parantaa osallistuvien organisaatioiden tuottavuutta lisäämällä hankintojen ja yhteistyön innovatiivisuutta, kehittämällä todellista asiakaslähtöisyyttä sekä karsimalla hukkaa tilaus-toimitusketjuista ja omasta toiminnasta.
Lue lisää
Asuinrakennusten ja pihojen esteettömyyden tila 6.2.2013
Rakennetun ympäristön esteettömyys on keskeinen ominaisuus, kun tavoitellaan parempaa elämisen ja asumisen laatua kaikille väestöryhmille.
Lue lisää