Ara.fi-verkkosivujen saavutettavuus

ARA pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden niin kuin laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellytetään. Haluamme tarjota digitaalisia palveluja, joita mahdollisimmat monet pystyvät käyttämään.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua ara.fi.

Tämä seloste on julkaistu 22.9.2020. Seloste on päivitetty 6.10.2020 sivuston rakenteen päivitysten jälkeen.
Sivusto on julkaistu 7.3.2013.

  Teemme työtä saavutettavuuden parantamiseksi

  ARA on itse arvioinut palvelun saavutettavuuden. Korjaamme palvelun saavutettavuudessa havaitsemamme puutteet niin pian kuin mahdollista käytettävissä olevin resurssein. Otamme saavutettavuuden huomioon myös palvelua kehittäessämme.

   Kuinka saavutettava palvelu on?

   Tämä palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Palvelun puutteet kuvataan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

   Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät ole saavutettavia:

   • Kaikilla kuvilla ei vielä ole kuvaavia tekstivastineita tai niitä ei ole merkitty koristeelliseksi. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)
   • Sisällöissä ja liitetiedostoissa on taulukoita, joilla ei ole merkittyjä rivi- tai sarakeotsikoita tai taulukon otsikkoa. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
   • Hakutoiminnoissa olevista päivämäärien täyttökentistä puuttuu nimilaput ja kaikkia kenttiä ei ole ryhmitelty ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)
   • Joissakin sisällöissä käytetään taulukkoa sisältöosien ja tekstien asettelussa. Näiden taulukoiden rakenteeseen ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikkorivejä tai -sarakkeita. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet)
   • Joidenkin otsikkotasojen järjestys on päinvastainen. Esimerkiksi etusivun sisältöjen listauksia edeltävät otsikot on ohjelmallisesti merkitty alemmaksi otsikkotasoksi kuin sen jälkeen tulevat sisältöotsikot. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.1 Ohita lohkot)
   • Ulkoasussa ja eri elementeissä käytetyt värit voivat tehdä sisältöjen havaitsemisesta hankalaa. Sivuston liitetiedostojen sisällöissä, joissain otsikoissa ja painikkeissa käytetyt värit voivat vaikeuttaa sisältöjen havaitsemista ja niissä olevan tekstin erottuminen taustastaan voi olla hankalaa. (WCAG 1.4.3 Kontrasti (minimi), 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti).
   • Sisällöissä on joitakin tekstiä esittäviä kuvia, joiden tekstivastineet ovat puutteelliset ja teksteissä käytetyt värit liian vaaleat. (WCAG 1.1.1, 1.4.3, 1.4.5)
   • Sivusto-, uutis- ja tapahtumahaussa olevien aihealueen rajaustoimintojen käyttäminen on mahdotonta näppäimistöllä tai ruudunlukuohjelmalla. Aihealueen rajaustoiminnon avaamaa ponnahdusikkunan sisältöä ei voi käyttää, mutta ikkunasta pääsee poistumaan ohjelmallisesti peruuttamalla tehdyn toiminnon tai painamalla ikkunan "ok"-painiketta. (WCAG 2.1.1 Näppäimistö)
   • Kaikissa linkkien linkkiteksteissä ei kerrota selkeäsi linkin tarkoitusta tai toimintaa. Joihinkin sisältöihin pääsee siirtymään samassa asiayhteydessä kahdesta eri linkistä. (WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))
   • Sivuston merkkauskielessä on puutteita, jotka voivat vaikuttaa käyttökokemukseen. (WCAG 4.1.1 Jäsentäminen)

   Liitetiedostojen saavutettavuus

   Palvelussa on liitetiedostoja, jotka on julkaistu 23.9.2018 jälkeen. Niissä on seuraavia puutteita:

   • Liitteissä on kuvia ja elementtejä, joilla ei ole tekstivastinetta tai niitä ei ole merkitty koristeellisiksi. (WCAG 1.1.1)
   • Joissain liitetiedostoissa on avustavan teknologian käyttöä hankaloittavia puutteita, kuten tyhjiä rivejä ja otsikoita, joita ei tunnisteta ohjelmallisesti. (WCAG 1.3.1)
   • Kaikkien dokumenttien sisältöihin ei ole merkitty otsikoita ohjelmallisesti tulkittaviksi ja joissakin merkinnöissä hypätään yli otsikkotasojen. Liitteet voivat sisältää myös taulukoita, joilla ei ole merkittyjä rivi- tai sarakeotsikoita tai taulukon otsikkoa. (WCAG 1.3.1, 2.4.1)
   • Excel-muotoisten lomakkeiden rakenne on monitasoinen ja voi olla hankala hahmottaa avustavalla teknologialla. (WCAG 1.3.1) Katso alla lisätietoja siitä, kuinka voit tilata saavutettavan version tarvitsemastasi lomakkeesta.
   • Tilastotietoa sisältävissä liitteissä, laskureissa ja lomakedokumenteissa on taulukoita, joissa on yhdistettyjä soluja ja tyhjiä soluja. Tämä voi tehdä sisältöjen hahmotettavuudesta hankalaa avustavaa teknologiaa käytettäessä. (WCAG 1.3.1)
   • Joissakin liitteissä (seminaarien ja tapahtumien esitysmateriaalit, esitykset) voi sisällön lukemisjärjestys olla sekava ja sisällön sekä sivujen otsikoiden merkitsemisessä olla puutteita. (WCAG 1.3.1)
   • Tietosuojaselosteissa käytetään taulukkoa sisällön asetteluun. Tämä voi tehdä niistä hankalia tulkita avustavalla teknologialla. Taulukoissa ei ole otsikoksi merkittyjä soluja. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
   • Joissakin liitteissä on puutteita koodimerkinnöissä. Esimerkiksi kaikilla sisällön elementeillä ei ole oikeanlaista koodimerkintää, jolloin niitä ei voida tulkita ohjelmallisesti oikein eikä niitä voi hyödyntää sisällössä liikkumiseen. (WCAG 1.3.1, 1.3.2, 2.4.1)
   • Liitetiedostojen otsikoissa tai kuvituksessa käytetyt värit voivat olla liian vaaleita, eivätkä erotu tarpeeksi taustastaan. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
   • Joillakin liitetiedostoilla on epätäsmällinen otsikko. (WCAG 2.4.6)
   • Asiakaslehtemme, ARA-viestin näköislehdet (PDF) eivät ole saavutettavia. Niitä ei voida ohjelmallisesti lukea. Sisältöjä pääsee kuitenkin lukemaan lehden verkkoartikkeleista.

   Tilastot ja saavutettavuus

   Sivuillamme on paljon tilastotietoa sekä niihin perustuvia julkaisuja, selvityksiä ja katsauksia. Ne sisältävät tilastokuvioita, joiden sisällöt pyritään esittämään myös numeerisena tietona tekstissä tai kuvion yhteydessä olevissa liitetiedostoissa datataulukkona. Jos et pysty tulkitsemaan tarjolla olevia datataulukoita ohjelmallisesti, lähetä meille sähköpostia ja pyydä tarvitsemiasi tietoja. Voit lähettää tilastoasioissa sähköpostia osoitteeseen: tietopalvelut.ara(at)ara.fi

   Lomakkeet ja saavutettavuus

   Olemme siirtymässä lainojen ja avustusten haussa enenevissä määrin verkkohakuun. Digitalisointiprojektimme aikana korjaamme digitalisoitavia tukimuotoja koskevat lomaketiedostot saavutettavammiksi niiden mahdollisten päivitysten aikana.

   Tietyistä avustuksista tarjoamme myös jatkossa verkkohaun lisäksi ladattavassa muodossa olevia hakulomakkeita. Myös PDF-lomakkeita on tarjolla niistä avustuksista, joita ei voi hakea verkkoasioinnissamme.

   Jos et pysty käyttämään verkkoasiointia tai sivuillamme tarjolla olevia ladattavia lomaketiedostoja avustavan teknologian avulla, voit pyytää meiltä saavutettavaa versiota tarvitsemastasi lomakkeesta. Lähetä sähköposti, jossa kerrot minkä lomakkeen tarvitset, Tuula Ritarannalle. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@ara.fi.

   Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

   Vaatimukset eivät koske tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018 ja jotka eivät koske asiointia kanssamme.

   ARAn YouTube-kanavalla on videoita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020. Saavutettavuusvaatimukset eivät koske näitä sisältöjä, eikä niitä tarvitse tehdä saavutettaviksi jälkikäteen. Osassa videoista puuttuu tekstitys ja osasta myös ääniraita. Vaikka ennen 23.9.2020 julkaistua videosisältöä ei lain mukaan tarvitse tehdä saavutettavaksi, julkaisemme joitain sisältöjämme uudestaan vuoden 2020 aikana. 

   Lain vaatimukset eivät koske karttoja, jotka eivät liity navigointiin. Sivustollamme on julkaistuna tällaisia aineistoja, tonttihintoihin liittyviä karttoja PDF-muodossa. Nämä tiedostot eivät ole saavutettavia, mutta niiden esittämä sisältö on kuitenkin saatavilla alueen tonttihintoja koskevalla sivulla tekstinä.

   Huomasitko puutteen saavutettavuudessa?

   Jos huomasit saavutettavuuspuutteen, jota ei tällä sivulla ole kuvattu, kerrothan sen meille. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: viestinta.ara (at) ara.fi

   Vastaamme viestiisi niin pian kuin mahdollista. Huomaathan, että vastauksessamme voi kuitenkin kulua jopa 14 päivää.

   Saavutettavuuden valvonta

   Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo lain edellyttämien saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle.

   Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon kuluessa, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. Siirry oikeutesi kertovalle Etelä-Suomen AVIn sivulle

   Valvontaviranomaisen yhteystiedot

   Etelä-Suomen aluehallintovirasto
   Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
   Verkkosivut: www.saavutettavuusvaatimukset.fi
   Sähköposti: saavutettavuus(at)avi.fi
   Puhelinnumero: vaihde 0295 016 000

   Julkaistu 22.9.2020 klo 16.23, päivitetty 6.10.2020 klo 16.14